Blog

Week van de RI&E: 21-25 september 2020

Van 21-25 september 2020 is het in Nederland de week van de RI&E. Een week die in het teken staat van de risico inventarisatie en evaluatie, om dit verplichte instrument onder de aandacht te brengen bij ondernemers. Iedere organisatie zou een gezonde en veilige werkplek altijd de hoogste prioriteit moeten geven. Personeel is immers uw kostbaarste goed. Toch blijkt niet ieder bedrijf anno 2020 een RI&E te hebben. Heeft u al een RI&E opgesteld voor uw bedrijf?

Wat is een RI&E?

Een RI&E is een plan waarin u op een gestructureerde manier beschrijft op welke manier u met gezondheids- en veiligheidsrisico’s van uw werknemers omgaat. Denk aan risico’s omtrent het bedienen van machines, fysieke belasting of de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. U heeft als ondernemer een zorgplicht. Dit houdt in dat u verplicht bent om oog te hebben voor de gezondheid en veiligheid van uw werknemers. In een RI&E staat in het plan van aanpak beschreven welke maatregelen u neemt om de risico’s van werksituaties te minimaliseren. Zo voorkomt u bijvoorbeeld arbeidsongevallen.

Wie moeten een RI&E opstellen?

Het opstellen van een RI&E is vanuit de Arbowet verplicht voor ieder bedrijf met personeel in dienst, ongeacht om hoeveel medewerkers het gaat. Deze regel is al bijna 25 jaar van kracht. Toch heeft 48% van de bedrijven in Nederland dit nog niet geregeld (bron: WEA 2019). De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom een campagne ingesteld: de week van de RI&E. Organisaties die wél een RI&E uitvoeren, voorkomen een boete van de Inspectie SZW, die overigens nu ook verhoogd is. Wilt u een aanzet om aan de slag te gaan met uw risico inventarisatie en evaluatie? Lees hier meer over hoe u een goede RI&E opstelt.

RI&E maken? Van Houten & partners helpt u!

Wilt u een RI&E opstellen, dan begeleiden onze ervaren adviseurs u graag in het traject. Vraag een offerte aan of neem direct telefonisch contact op met onze RI&E-experts, via 010 268 00 65.

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...