Blog

Hoe stel ik een goede RI&E op?

Een RI&E, een Risico Inventarisatie en Evaluatie, is verplicht voor elk bedrijf met personeel. Een RI&E biedt duidelijk en overzichtelijk inzicht in waar de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid bestaan binnen de werkomgeving, zodat er proactief kan worden ingespeeld op een betere en veilige werkomgeving. Dat is wel zo prettig voor u, uw personeel én uw klanten. Maar hoe kunt u het beste een RI&E maken?

Wat staat er in een RI&E?

Een RI&E bevat een overzicht van de risico’s op de werkvloer en een plan van aanpak om daarop in te spelen. Volgens artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet moet een Risico Inventarisatie & Evaluatie in ieder geval aan onderstaande eisen voldoen:

  • een overzicht geven van de risico’s die het werk met zich meebrengt;
  • een beschrijving bevatten van gevaren en de bijbehorende risico-beperkende maatregelen;
  • een overzicht geven van risico’s voor bijzondere categorieën werknemers (bijvoorbeeld bij zwangerschap);
  • een beschrijving bevatten hoe werknemers toegang hebben tot preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, hogere veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids- of organisatiedeskundigen en arbodienst;
  • een plan van aanpak bevatten met maatregelen om risico’s te voorkomen of beperken;
  • bij iedere maatregel moet beschreven staan wanneer het wordt toegepast.

Stappenplan voor RI&E opstellen

Een gedegen RI&E maken vergt wat aandacht en tijd. Dit kunt u zelf doen of laten doen door een specialist als Van Houten & Partners. Voor het uitvoeren van een RI&E volgen wij het onderstaande stappenplan:

Stap 1: Inventariseren

Maak een lijst met de risico’s in uw bedrijf. U kunt dit bijvoorbeeld indelen op basis van categorieën, zoals fysieke risico's, ergonomie en omgevingsrisico's.

Stap 2: Evaluatie

Evalueer de risico’s en zet deze in de goede volgorde onder elkaar (de belangrijkste bovenaan). Dit helpt om prioriteiten te stellen bij het plan van aanpak in stap 3.

Stap 3: Plan van aanpak

Schrijf bij elk risico een maatregel om het op te lossen. Houd hierbij rekening met wat ervoor nodig is om het op te lossen, wie het gaat doen, binnen welke termijn het opgelost gaat worden en wat het gaat kosten. 

Stap 4: Toetsen van de RI&E

In de meeste gevallen verplicht de wet dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige getoetst wordt. Dit gebeurt door middel van een bedrijfsbezoek waarbij onder andere gekeken wordt of alle risico's in uw RI&E zijn opgenomen. Er zijn echter wel situaties wanneer er geen toetsing hoeft plaats te vinden. Dit is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en welk soort RI&E instrument gebruikt wordt.

Stap 5: Aan de slag!

Nadat de RI&E en het plan van aanpak getoetst zijn is het tijd om ermee aan de slag te gaan. Zorg ervoor dat uw Risico Inventarisatie & Evaluatie altijd actueel blijft anders geldt deze niet meer en loopt u het risico om een waarschuwing/boete te krijgen van de Inspectie SZW.

Een RI&E met Van Houten & Partners

Van Houten & Partners is een landelijk opererend organisatie- en adviesbureau met een specialisatie in duurzaamheid, veiligheid en kwaliteitsoptimalisatie. Onze ervaring met Risico Inventarisatie & Evaluatie zorgt dat u snel planmatig en voor een scherp tarief uw RI&E op orde hebt. Vraag nu vrijblijvend een offerte aan om een RI&E te laten maken.

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...