Wat is VCA?

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Het op deze norm gebaseerde veiligheidssysteem, met als doel het voorkomen van ongevallen en onveilige situaties, vindt zijn oorsprong in de petrochemische industrie waar veel ongevallen plaatsvonden bij ingehuurde aannemers, die niet aan de hoge veiligheidseisen konden voldoen. Er bestaan twee soorten bedrijfscertificeringen:

  • VCA* >> is bestemd voor bedrijven met minder dan 35 medewerkers, die niet als hoofdaannemer optreden.
  • VCA** >> is bestemd voor bedrijven met meer dan 35 medewerkers, of die als hoofdaannemer optreden.

Wat houdt een VCA certificering in?

VCA-certificering betekent voor uw bedrijf méér dan alleen de eis van een opdrachtgever. Alle Arbo zaken zijn namelijk ook binnen de VCA-certificering opgenomen dus voldoet u meteen aan de voor u geldende Arbo-wettelijke verplichtingen. Tevens worden de medewerkers opgeleid met het diploma basisveiligheid en krijgen zij instructies over risicovolle taken, gebruik PBM, nemen zij deel aan toolbox meetings en wordt er met gekeurde middelen gewerkt. Dit kan van grote betekenis zijn op het moment dat u en/ of uw medewerkers i.v.m een ongeval of schade civiel of strafrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld.

Als u wenst te komen tot VCA-certificering vindt u in ons een praktijkgerichte coach. De administratieve werkzaamheden zoals het opstellen van het VCA handboek en de daarbij behorende bijlagen, neemt een van onze deskundige adviseurs u uit handen. U bent “slechts” informatieverstrekker en wij het luisterend oor. Het VCA-systeem wordt volledig voor uw bedrijf op maat gemaakt.

Moet ik VCA?

VCA is voornamelijk een eis van opdrachtgevers in de bouwsector. Onderaannemers met minder dan 35 man personeel hebben vaak VCA* en hoofdaannemers of bedrijven met meer dan 35 mensen kiezen vaak voor VCA**.

Is VCA verplicht volgens de wet?

VCA is wettelijk niet verplicht, maar is vaak een eis van opdrachtgevers. Arbo-zaken worden meegenomen met VCA, hier voldoet u dus gelijk aan. In het geval van een ongeval bent u juridisch sterker met een VCA certificaat.

Is er een VCA onderhoudsabonnement?

Zoals u weet is het essentieel dat er ook na certificering regelmatig werkzaamheden worden verricht om uw VCA systeem op het gewenste peil te houden. Dit voorkomt dat u bij het jaarlijkse bezoek van de certificeerder op problemen stuit.

Het afsluiten van een Onderhoudsabonnement houdt in dat Van Houten & partners u begeleiding geeft bij de instandhouding van uw VCA veiligheidssysteem.

Wat kost een VCA bedrijfscertificering?

De kosten van een VCA certificaat zijn afhankelijk van uw branche, het aantal medewerkers, uw werkzaamheden en het aantal locaties.

Welke VCA certificeringen heb ik nodig en hoe bepaal ik dit?

Er zijn drie soorten VCA-certificeringen. Welke heeft u nodig?

VCA*

Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers.

VCA**

Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement).

VCA Petrochemie

Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement), alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

Het benodigde type VCA-certificering hangt onder andere af van de aard van de risico’s die het werken in uw bedrijf met zich meebrengt. Als hoofdaannemer is meestal de VCA** gewenst, terwijl je als onderaannemer vaak met een VCA* al aan de eisen voldoet. Natuurlijk verschillen ook de eisen aan de certificering per opdracht. In deze branches wordt regelmatig een VCA-certificaat gevraagd.

Welke VCA-certificering u nodig heeft, hoeft u niet van tevoren te weten. Als u kiest om met Van Houten samen te werken, bepalen wij dit aan de hand van uw vraag.

Wat moet ik doen om aan de richtlijnen te voldoen?

Om uw VCA-certificering rond te krijgen, is heel wat expertise nodig. Daarom stellen we altijd eerst vast wat uw startpunt is: voldoet uw organisatie misschien nu al aan sommige eisen voor het VGM-beheersysteem? En aan welke onderdelen moet nog worden gewerkt om aan de richtlijnen van de VCA te voldoen? Dit hoeft u niet alleen te doen, daar zijn wij voor. Daarnaast adviseren we u over de juiste VCA-certificering en leiden we uw personeel op, zodat u zo snel mogelijk over uw VCA certificaat beschikt.

Bent u benieuwd welke bedrijven wij geholpen hebben bij hun (her)certificering voor VCA? Bekijk dan onze klantcases.

Heeft mijn personeel ook een VCA-cursus nodig?

Wilt u zich als organisatie laten certificeren volgens de eisen van de VCA, dan moet uw personeel wel weten waar ze in de praktijk op moeten letten. Al uw operationele medewerkers moeten dus ook een VCA-diploma halen. Er zijn verschillende cursussen, afgestemd op de verantwoordelijkheden per medewerker. Zo zal een operationeel medewerker een ander examen afleggen dan een leidinggevende.

Van Houten biedt rechtstreeks zelf VCA-cursussen aan! U hoeft dus niet te schakelen met een andere partij voor de diploma’s, wij bieden een compleet totaalpakket. Dit scheelt een hoop gedoe: veel klanten waarderen ons dan ook om deze unieke service.

Bekijk ook onze VCA-cursussen.

Wat is ISO 9001:2015?

ISO 9001:2015 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Met een ISO 9001:2015 certificering toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de eisen van uw klanten, de wet- en regelgeving eisen voor uw product of dienst en aan uw eigen eisen. Met een ISO 9001:2015 certificaat verbetert u continu de kwaliteit van uw product of dienst.

Veel gestelde vragen

Onderwerpen