Blog

Voorkom arbeidsongevallen, laat een RI&E uitvoeren

Veilig werken is voor iedereen heel belangrijk, zowel voor de werkgever als voor de werknemers. Helaas gebeuren er in Nederland toch nog steeds veel arbeidsongevallen, dagelijks zelfs. Bij deze arbeidsongevallen raken mensen gewond of in het ergste geval komen ze te overlijden. Om ervoor te zorgen dat u als bedrijf zo weinig mogelijk arbeidsongevallen heeft, is het belangrijk om de risico’s binnen uw bedrijf goed in kaart te brengen aan de hand van een risico-inventarisatie en evaluatie.

Is een risico-inventarisatie en evaluatie verplicht?

Ieder bedrijf die personeel in dienst heeft, is verplicht om een risico-inventarisatie en evaluatie te laten uitvoeren. In sommige gevallen zijn ook zzp’ers verplicht om een RI&E uit te laten voeren. Wanneer u geen RI&E heeft, maar wel de verplichting heeft, loopt u het risico om een boete te krijgen van de Inspectie SZW. De hoogte van de boete hangt onder andere af van de grootte van het bedrijf. De boete kan al snel oplopen tot duizenden euro’s.

Een RI&E brengt alle risico’s in kaart

Een RI&E is een instrument om op een gestructureerde manier risico’s van de gezondheid en veiligheid op de werkvloer in kaart te brengen. Van Houten & Partners werkt volgens een vier-stappenplan om een RI&E op te stellen:

Stap 1: Maak een inventarisatie van de risico’s

Maak een lijst van alle risico’s binnen uw bedrijf.

Stap 2: Evalueer de risico’s

Ieder risico die u bij stap 1 heeft ingevuld gaat u evalueren en in de goede volgorde zetten met de belangrijkste bovenaan.

Stap 3: Maak een plan van aanpak

In het plan van aanpak schrijft u bij ieder risico onder andere welke maatregel er nodig is om het op te lossen, wie dat gaat doen en binnen welke termijn dit gebeurt.

Stap 4: Laat uw RI&E toetsen

Heeft u stap 1 t/m 3 doorlopen? Dan moet uw RI&E getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst/deskundige tijdens een bedrijfsbezoek.

Als u eenmaal een risico-inventarisatie en evaluatie heeft laten uitvoeren is het van belang dat deze actueel blijft. Er zijn namelijk een aantal factoren waardoor u uw RI&E moet aanpassen, bijvoorbeeld:

  • Nieuwe machines/ nieuwe machinelijn
  • Reorganisatie
  • Verbouwing of zelfs verhuizing
  • Veranderingen in de wetgeving

Meld een arbeidsongeval altijd bij Inspectie SZW

U bent als bedrijf verplicht om een ernstig of zelfs dodelijk arbeidsongeval binnen uw bedrijf te melden bij de Inspectie SZW. Op basis van uw melding van het arbeidsongeval beslist de Inspectie SZW dan of het nodig is om het arbeidsongeval verder te onderzoeken.

Een RI&E opstellen met Van Houten & Partners

Heeft u nog geen RI&E of zijn er veranderingen binnen uw bedrijf geweest en is uw RI&E niet meer actueel? Van Houten & Partners is een landelijk opererend organisatie- en adviesbureau met een specialisatie in duurzaamheid, veiligheid en kwaliteitsoptimalisatie. Wij zorgen ervoor dat u met volgens het bovenstaande stappenplan snel en planmatig uw RI&E op orde heeft. Wacht dus niet langer en verlaag het risico op arbeidsongevallen met een RI&E.

Voor meer informatie over het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie of het aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u telefonisch contact opnemen met onze adviseurs of het contactformulier invullen.

 

 

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...