Blog

Klimaatverandering in ISO-normen

Op 29 februari 2024 hebben International Accreditation Forum (IAF) en International Organization for Standardization (ISO) samen een verklaring uitgebracht waarin ze aanpassingen in verschillende managementsysteemstandaarden belichten. Deze aanpassingen zijn bedoeld om het belang van klimaatverandering binnen de organisatorische context van uw managementsysteem te benadrukken en zijn een directe reactie op de London Declaration on Climate Action.

De aangekondigde wijzigingen zijn per direct doorgevoerd op de normparagrafen 4.1 en 4.2 van o.a. ISO 9001 en 14001. De kernintentie van eisen 4.1 en 4.2 blijft ongewijzigd; ze leggen al de nadruk op de noodzaak voor organisaties om zowel interne als externe ontwikkelingen en factoren te overwegen die de effectiviteit van hun managementsysteem kunnen beïnvloeden. Met deze toevoegingen wordt klimaatverandering nu expliciet opgenomen in het managementsysteem en erkend als een cruciale externe factor waarvan de maatschappij verwacht dat gecertificeerde organisaties ermee rekening houden.
We willen benadrukken dat deze wijziging wordt beschouwd als een verduidelijking in plaats van een nieuwe vereiste, wat betekent dat een volledig overgangsprogramma niet nodig is. Als gecertificeerde organisatie wordt van u verwacht dat u klimaatverandering als een belangrijk aspect en risico binnen uw managementsystemen overweegt. Als uw organisatie meerdere managementsystemen heeft, moet u ervoor zorgen dat klimaatverandering binnen de reikwijdte van elk systeem wordt beoordeeld.

Gewijzigde normparagrafen

4.1 Inzicht verkrijgen in de organisatie en haar context, waaraan deze tekst is toegevoegd: “De organisatie moet bepalen of  klimaatverandering een relevante kwestie is.”

4.2 Inzicht verkrijgen in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden, waaraan deze tekst is toegevoegd: “OPMERKING: Relevante belanghebbenden stellen mogelijk eisen met betrekking tot klimaatverandering.”

We begrijpen dat sommige aspecten en risico’s van klimaatverandering algemeen van aard kunnen zijn, terwijl andere specifiek gerelateerd zijn aan de normen van het managementsysteem, specifieke industrieën en kenmerken van uw organisatie. Daarom is het van belang dat u met een risico-evaluatie de impact van de klimaatverandering voor uw managementsysteem en het bedrijfscontinuïteit bepaalt.

De certificerende instellingen zullen dit amendement meenemen in de toekomstige audits, zonder extra tijd te rekenen vanwege de beperkte omvang van de wijziging. Het publicatiejaar van de oorspronkelijke ISO-normen blijft ongewijzigd, dus er worden geen nieuwe certificaten uitgegeven als gevolg van deze wijzigingen.

Terug naar het overzicht