Blog

Het verschil tussen CO2 prestatieladder en CO2 footprint

Met de CO2-voetafdruk of -footprint en de CO2 prestatieladder wordt uw bedrijf steeds meer klimaatbewust. Maar hoe hangen deze instrumenten samen en wat is nu precies het verschil? 
Kortgezegd is de berekening van uw CO2 footprint één van de eisen van de CO2 prestatieladder. Hoe dit precies zit, daar gaan we in deze blog dieper op in.

Wat is de CO2 footprint of voetafdruk?

De CO2 voetafdruk van uw bedrijf is de hoeveelheid CO2 die u per jaar direct of indirect uitstoot door uw bedrijfsactiviteiten. Directe uitstoot ontstaat door o.a. uw:

 • Gasverbruik
 • Benzineverbruik
 • Dieselverbruik
 • LPG-verbruik

Kortom alle energiestromen waar direct CO2 vrij komt als er aan de “knoppen” gedraaid wordt.
Denk bij indirecte CO2-uitstoot bijvoorbeeld aan energieverbruik, vliegreizen en zakelijk vervoer.

Hoe vaak moet ik mijn CO2 voetafdruk berekenen?

Berekent u uw CO2 voetafdruk, dan kan dit eenmalig zijn, maar u kunt dit ook jaarlijks opnieuw laten meten. Zo controleert u of inspanningen voor CO2-reductie hun effect hebben gehad. Meer weten over hoe we dit doen? Lees waar wij naar kijken bij het bepalen van een CO2 footprint.
We beschrijven conform internationale normen een CO2 jaarverslag/ voortgangsrapportage

Wat is de CO2 prestatieladder?

De CO2 footprint is een onderdeel van de CO2-prestatieladder. Dit is een milieumanagementsysteem waarin u CO2-doelstellingen in kaart brengt en CO2-reducerende maatregelen kunt monitoren. De 5 verschillende prestatieniveaus waarvoor u zich als organisatie kunt certificeren, geven aan hoe bewust uw organisatie bezig is met CO2-reductie. 

Vergroot u uw CO2-bewustzijn met een CO2 prestatieladder certificering, dan zal dit een rimpeleffect hebben in uw hele (productie)keten. Zo verduurzaamt u geleidelijk uw gehele bedrijfsvoering en die van uw ketenpartners.

Waarom een CO2 prestatieladder?

 • Actieve CO2-reductie, waardoor u steeds milieubewuster wordt;
 • Uw organisatie gebruikt grondstoffen en materialen bewuster; u bespaart zo kosten;
 • Inschrijvers met een CO2-prestatieladder certificering krijgen vaak een gunningsvoordeel bij (Europese) tenders/ aanbestedingen;
 • Voordeel bij concurrentie;
 • Positief bedrijfsimago.

De CO2 prestatieladder is toch duur?

Natuurlijk vereist het behalen van de CO2 prestatieladder certificering wel een investering. Maar denk ook aan de kosten die u hiermee bespaart op de middellange termijn, zoals energiekosten. Mocht u nog twijfelen over het prijsaspect: de kosten voor een CO2 prestatieladder certificaat trede 3 zijn gemiddeld binnen 5 jaar terugverdiend!

Samengevat: verschil CO2 footprint en CO2 prestatieladder

Het verschil tussen de beide CO2-instrumenten is dus zo uit te leggen:

 • De CO2-footprint is geschikt als eenmalig ijkpunt voor waar u staat met uw CO2-uitstoot;
 • De CO2-prestatieladder is geschikt wanneer u er als bedrijf klaar voor bent om uw CO2-uitstoot continu te blijven verlagen.

CO2 prestatieladder behalen

Gaat u een certificeringstraject aan voor de CO2 prestatieladder? Van Houten & Partners helpt u graag om uw certificering zo snel mogelijk te behalen. Neem contact op!

Terug naar het overzicht