Blog

Wat is de CO2 prestatieladder?

De CO2 prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Het doel van deze ladder is simpel en effectief: ze wil bedrijven stimuleren zich bewust te zijn van hun eigen CO2-uitstoot en permanent te zoeken naar mogelijkheden en nieuwe innovaties om deze terug te dringen. Daarnaast stimuleert de ladder bedrijven om de maatregelen uit te voeren, de kennis te delen en op deze manier samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk terug te kunnen dringen.

Wat zijn de verschillen tussen de niveaus?

De CO2 prestatieladder kent 5 verschillende niveaus. Bekijk hieronder de verschillende niveaus en waar zij voor staan.

1. Niveau 1

De energiestromen van het bedrijf zijn kwalitatief in kaart gebracht. Het bedrijf beschikt daarnaast over een lijst met potentiële opties voor energiebesparing en duurzame energie. Het bedrijf is op de hoogte van keten- en sectorinitiatieven met betrekking tot CO2-reductie en communiceert binnen het eigen bedrijf over het beleid.

2. Niveau 2

De energiestromen van het bedrijf zijn kwantitatief in kaart gebracht. Het bedrijf heeft daarnaast een kwalitatieve doelstelling opgesteld en neemt passief deel aan ten minste een keten- en sectorinitiatief op het gebied van CO2-reductie. Intern wordt structureel gecommuniceerd over het beleid voor energiebesparing en duurzame energie.

3. Niveau 3

Het bedrijf beschikt over kwantitatieve doelstellingen voor haar eigen CO2-uitstoot en beschikt daarnaast over een officiële CO2-emissie-inventaris die volgens de ISO-standaard is opgesteld instelling, inclusief verificatie van een onafhankelijke instelling. Zowel intern als extern wordt structureel gecommuniceerd over de CO2-footprint en het bedrijf neemt actief deel aan ten minste een keten- en sectorinitiatief.

4. Niveau 4

De ketenemissies zijn op hoofdlijnen in kaart gebracht, inclusief een ketenanalyse voor twee relevante ketens. Het bedrijf heeft een kwalitatieve doelstelling voor haar ketenemissie opgesteld en onderhoudt een dialoog met belanghebbenden op het gebied van CO2-reductie. Daarnaast kan het bedrijf aantonen dat er initiatieven genomen worden op een keten- en sectorinitiatief.

5. Niveau 5

Het bedrijf beschikt over een CO2-emissie-inventaris van haar belangrijkste leveranciers en kan aantonen dat de geformuleerde doelstellingen van niveau 3 en 4 worden gerealiseerd. Er wordt publiekelijk gecommitteerd aan een CO2-reductieprogramma en het bedrijf kan aantonen dat ze een relevante bijdrage levert aan een innovatief CO2-reductieproject.

Hoe kunt u uw prestatieniveau verbeteren?

Om de CO2-reductie te inspireren werkt de CO2 prestatieladder met twee belangrijke uitgangspunten:

  • Maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie.
  • Minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

De ladder schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product. Bedrijven die zich laten certificeren volgens de ladder zullen dit ervaren als een investering die zich snel terugverdient door middel van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

Benieuwd hoe u een score op de CO2 prestatieladder kunt verwezenlijken? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...