Blog

CO2-footprint bepalen, waar kijken we naar?

U wilt de CO2-footprint laten bepalen van uw organisatie, want u wilt inzetten op meer duurzaamheid en vermindering van uw stroom- en gasverbruik. Want als u weet wat u uitstoot, kunt u hier in het vervolg iets aan doen. Maar wat is allemaal inbegrepen in uw CO2-footprint, en welke top 3 quick-wins komen we in de praktijk vaak tegen? U leest het hier.

Wat houdt de CO2 footprint in?

De CO2 footprint is de hoeveelheid CO2-uitstoot van een organisatie, berekend over 1 jaar. De uitgestoten CO2 kan afkomstig zijn van directe bronnen (productieproces, gebouwen, vervoer) of van indirecte bronnen (ingekochte elektriciteit of warmte). 

CO2 footprint bepalen volgens Greenhouse gas protocol

Bij het bepalen van de CO2-footprint maken we gebruik van het Greenhouse Gas Protocol. Dit is het meest gebruikte protocol wereldwijd om de uitstoot van broeikasgassen te berekenen. Het houdt rekening met 3 scopes:

  • Scope 1: directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie. Het gaat dan om uitstoot door eigen gebouwen-, vervoer- en productie-gerelateerde activiteiten.
  • Scope 2: indirecte CO2-uitstoot, door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit of warmte.
  • Scope 3: indirecte uitstoot van CO2, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie. Het betreft dan uitstoot door bronnen die niet in het bezit zijn van de eigen organisatie en waar ze ook geen directe invloed op kan uitoefenen.

Minimaal directe én indirecte CO2-uitstoot meenemen verplicht

Volgens het Greenhouse Gas Protocol neemt een organisatie in ieder geval verantwoordelijkheid voor uitstoot van CO2 veroorzaakt door Scope 1 en 2.
In de praktijk zien we dat dit ook gebeurt. Want als u de uitstoot van uw eigen organisatie weet, kunt u hier direct doelgericht mee aan de slag gaan om dit te verminderen. Hier zit dan ook vaak het zogenaamde ‘laaghangend fruit’.

Grenzen van de CO2-footprint

Voor een complete CO2-footprint is het van belang de organisatie als geheel mee te nemen in de berekening. Dat betekent dat we ook joint ventures meerekenen als onderdeel van uw CO2-footprint. Neemt uw organisatie deel in een joint venture met andere organisaties, of heeft u zelf een joint venture? Dan is de regel om het percentage van de deelneming of joint venture mee te nemen in de eigen CO2-voetafdruk.

Hoe gaan we te werk bij het bepalen van uw CO2-footprint?

Willen we uw totale directe en indirecte CO2-uitstoot berekenen, dan hebben we hiervoor een aantal zaken van u nodig om dit compleet te maken:

  • Kvk’s
  • Organisatiestructuur
  • Gegevens over uw elektriciteit-, aardgas-, diesel- en benzineverbruik

Op basis hiervan gaan we de totale CO2-footprint bepalen. We maken hiervan een eindrapportage, waarin duidelijk wordt waar uw grootste uitstoot zit. We adviseren u tot slot welke maatregelen u hiervoor kunt nemen.

De top 3 quick-wins voor een lagere CO2-voetafdruk

Waar valt voor organisaties nu het meeste te winnen op het gebied van CO2-besparing? In de praktijk vallen ons de volgende bevindingen op, waar het nog een stuk beter kan:

  1. Autogebruik. Het bewustzijn van autogebruik in organisaties kan veel beter.
  2. Wagenpark. Organisaties schenken nog weinig aandacht aan het vervangbeleid van het wagenpark: benzine- of dieselauto’s vervangen door elektrische auto’s.
  3. Energiegebruik. Ook elektraverbruik is ook nog een ondergeschoven kindje. Denk aan LED-verlichting en automatische schakelaars die veel stroom verbruiken en een stuk efficiënter afgesteld kunnen worden.

CO2-footprint laten bepalen bij Van Houten

Wilt u de CO2-footprint van uw organisatie laten bepalen? Dat kan bij Van Houten al in enkele dagen geregeld worden! Neem contact op met onze adviseurs

Let op: de CO2-footprint is altijd een momentopname. Behalve de eenmalige meting, heeft ook de mogelijkheid om de voetafdruk jaarlijks opnieuw te laten bepalen. Heeft u toch behoefte aan een meer structurele aanpak? Kies dan voor een certificering voor de CO2-prestatieladder!

Terug naar het overzicht