Blog

Nieuwe VCA 2017/6.0 goedgekeurd door RvA

In januari 2018 heeft de Raad van Accreditatie (RvA, toezichthouder op het VCA-systeem) de nieuwe VCA 2017/6.0 goedgekeurd. Hieronder vindt u alle informatie rondom deze update.

Voor wie is de VCA 2017/6.0 bedoeld?

De VCA 2017/6.0 zal de komende jaren de oude VCA, VCA 2008/5.1 vervangen. De nieuwe VCA-norm zal pas over enkele weken echt in gebruik worden gnomen. De SSVV (schemabeheerder van het VCA-systeem) is momenteel druk bezig de nieuwe VCA-norm af te ronden tot een werkbare en publiceerbare versie. Alle bedrijven met een VCA-certificaat zullen door middel van een overgangsregeling op den duur met de nieuwe norm te maken krijgen. Momenteel staat nog niet vast wanneer de VCA 2017/6.0 certificeerbaar zal zijn. Van Houten & partners houdt u natuurlijk op de hoogte van de ingangsdatum!

Wat gaat er veranderen?

De VCA 2017/6.0 kent op de hoofdlijnen 5 grote verbeteringen. Bekijk hieronder een beknopte samenvatting van deze 5 punten.

1. Vermindering in het aantal eisen

De SSVV heeft het aantal eisen binnen de norm weten te verminderen door strakker te formuleren en dubbelingen te verwijderen. Hierdoor is er een centralere rol weggelegd voor veiligheid en zal de focus minder op het milieu worden gelegd.

2 .Meer aandacht voor de praktijk

Door middel van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven zijn de onderdelen omtrent de werkplek aangescherpt. Zo is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek en sluiten de onderdelen nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag.

3. Ruimte voor maatwerk

Er is meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA: het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag. Deze is verplicht voor VCA**-bedrijven.

4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten

Doordat er meer must-vragen zijn opgenomen in zowel de VCA*, VCA** als VCA-P, wordt de betrouwbaarheid van partijen aan zowel het begin van de keten als bij inhurende partijen en/of aannemers verhoogd.

5. VCA en andere landen

De nieuwe VCA-versie betreft één schema dat toepasbaar is voor zowel Nederland als België. De nieuwe versie is zo ingericht dat de norm ook voor andere landen toepasbaar is, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies dienen te regelen.

Vragen of direct aan de slag?

Wil je weten wat de gevolgen van de nieuwe VCA-norm voor jouw VCA-certificering is? Wij zitten klaar om jouw vragen te beantwoorden. Je kunt ons telefonisch bereiken op 010 268 00 65. Op onze VCA-certificering pagina kun je een vrijblijvend prijsvoorstel aanvragen.

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...