Blog

Let op: maatregelen nemen voor de informatieplicht energiebesparing!

Het milieu staat de laatste jaren steeds hoger in het vaandel bij bedrijven en de overheid. Een mooie ontwikkeling die ook enige plichten met zich meebrengt. Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. Dit jaar verandert de regelgeving.

Invulling geven aan energiebesparende maatregelen

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar? Dan dient u alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te treffen; dit is de energiebesparingsplicht. Binnen de energiebesparingsplicht dient u een van de onderstaande mogelijkheden uit te voeren:

  • U neemt alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder
  • U neemt alle toepasselijke EML-maatregelen (Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing)
  • U neemt een deel van de toepasselijke EML-maatregelen

In maart 2019 zijn de geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing voor 19 bedrijfstakken gepubliceerd. Was u al aan de slag met energiebesparende maatregelen? U hoeft de maatregel dan niet direct te vervangen als de lijst een beter alternatief aanvoert.

Wat houdt de informatieplicht energiebesparing in?

De informatieplicht energiebesparing is door de het Activiteitenbesluit milieubeheer in het leven geroepen om energiebesparing te versnellen. Op 1 juli 2019 dienen de bedrijven die vallen onder de regeling (voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken hun energiebesparende maatregelen te hebben gerapporteerd. U kunt hiervoor het stappenplan volgen op de speciaal daarvoor ingerichte website van de overheid

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...