Blog

Voorkom handhaving in coronatijd: zorg voor een actuele RI&E!

Neemt u voldoende maatregelen om coronabesmettingen op de werkplek te voorkomen? Afstand houden, desinfecteren en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn essentieel om het virus buiten de deur te houden. De risico’s op coronabesmetting en de maatregelen moet u ook opnemen in uw Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Uit een rapport van de Inspectie SZW blijkt dat lang niet alle werkgevers voldoen aan deze eis.

Rapport Inspectie SZW januari 2021

Het rapport van de Inspectie SZW van januari 2021 analyseert meldingen van werknemers en waarnemingen van de Inspectie over hoe bedrijven omgaan met de COVID-19-maatregelen. Van de 5.874 gemelde gevallen tot 8 november 2020 die direct of indirect gerelateerd waren aan corona, leidde dit bij 1707 werkgevers tot een interventie. Bij een klein deel van de coronameldingen werd zelfs gehandhaafd, door middel van een tijdelijke stillegging van werkzaamheden (5%) of een boeterapport (3%). Iets wat u uiteraard het liefst wilt voorkomen!

Belangrijkste meldingen werk en coronamaatregelen

  • Het meest genoemde onderwerp in meldingen was onvoldoende afstand houden op de werkvloer. Denk aan kantines en kleedruimtes die te klein en dus te vol zijn.
  • Een ander aspect dat in meldingen terugkwam is geen afstand kunnen houden tot klanten of publiek, bijvoorbeeld in de horeca.
  • Ook kwam in bepaalde sectoren terug dat werknemers die niet fit zijn, hoesten of zelfs koortsig zijn toch gevraagd wordt om te blijven werken.

Niet ieder bedrijf heeft een coronaprotocol of RI&E

Wat de Inspectie SZW opviel tijdens hun rondes, is dat niet iedere organisatie een coronaprotocol heeft. En ook al hebben sommige grote concerns wel een protocol, dan is dit lang niet altijd vertaald in een RI&E met Plan van Aanpak (PvA). Ook ontbraken in de RI&E en het PvA regelmatig een risicobeschrijving, of specifieke maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Opvallend, aangezien iedere organisatie bij belangrijke veranderingen zijn RI&E moet actualiseren

Een actuele RI&E is wettelijk verplicht

Volgens de Arbowetgeving (artikel 5) is een actuele RI&E met Plan van Aanpak verplicht. De RI&E moet alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen uw organisatie beschrijven. Ook de risico’s op coronabesmetting en de risico beperkende maatregelen die u hiervoor neemt, horen hier dus bij.
Een RI&E met Plan van Aanpak is niet zomaar een moetje. Is het document actueel en effectief in gebruik, dan verlaagt dit veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor uw medewerkers. Hiermee draagt u zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving. Met een geldige en actuele RI&E voldoet u aan de Arbowet, én u laat goed werkgeverschap zien.

Boete bij ontbreken van RI&E

Daarnaast is het ook zo dat het niet hebben van een RI&E een boete oplevert van 4500 euro. Heeft u ook geen plan van aanpak? Dan volgt er nog een extra boete van 3000 euro, samen goed voor een boete van 7500 euro. Zorg er dus voor dat uw RI&E actueel is en dat u de nodige maatregelen heeft genomen om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te maken. De Inspectie SZW kan namelijk uw organisatie stilleggen wanneer dit niet het geval is. 

RI&E laten opstellen bij Van Houten & Partners

Heeft u nog geen RI&E en zoekt u nog een partij om dit document samen met u op te stellen? De adviseurs van Van Houten & Partners begeleiden u graag bij dit traject. Neem contact op!

Heeft uw organisatie al wél een RI&E opgesteld, maar zijn hier de corona-risico’s en -maatregelen nog niet in opgenomen? Laat dan uw RI&E actualiseren en voorkom daarmee boetes!

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...