Wat is de Veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur & gedrag) in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De Veiligheidsladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. 

Waarom moet mijn bedrijf de Veiligheidsladder certificering?

In de eerste plaats is de Veiligheidsladder bedoeld om bedrijven te stimuleren veiliger te werken. Er wordt specifiek gekeken naar bedrijfscultuur en gedrag en belicht daarom andere aspecten dan systemen als ISO 45001 en VCA. Het is dan ook geen vervanger van één van deze systemen maar een aanvulling. Daarnaast wordt een Veiligheidsladder certificaat steeds vaker vereist bij aanbestedingen en opdrachten voor (inter)nationale leveranciers als Prorail en TenneT.

Hoe werkt de Veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder telt vijf treden: organisaties kunnen opklimmen van trede 1 tot trede 5. Op basis van de verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen wordt een score gegeven aan de organisatie. De score wordt bepaald op basis van verschillende bedrijfskarakteristieken die dienen als beoordelingscriteria. Hoe hoger de score, hoe hoger de positie op de ladder. Voorafgaand aan certificatie moet goed bepaald worden welke variant van toepassing is.

Voor wie is de Veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder is de basis van een certificatiesysteem voor verschillende sectoren waar fysieke veiligheid een groter risico is. Denk hierbij aan de sectoren als Bouw, Energie en Chemie.

Is de Veiligheidsladder verplicht?

De Veiligheidsladder wordt vanaf 2021 ook verplicht gesteld door Governance Code Bouw. Vanaf 2021 hanteren opdrachtgevers de zogenoemde Veiligheidsladder om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen wordt er niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren. Zo ontstaat er een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector.

Waar wordt op gelet tijdens de jaarlijkse audit?

Er vindt jaarlijks een audit plaats om te kijken of uw bedrijf nog op dezelfde trede van de Veiligheidsladder staat. Hierbij wordt het Self Assessment beoordeeld en daarbij wordt naar zes bedrijfsaspecten gekeken:

  • leiderschap en betrokkenheid;
  • beleid en strategie;
  • organisatie en opdrachtnemers;
  • werkplek en procedures;
  • afwijkingen en communicatie;
  • audits en statistieken.

Wat zijn de voordelen voor het behalen van de Veiligheidsladder?

Bedrijven die gecertificeerd zijn voor de Veiligheidsladder komen in aanmerking voor een gunningvoordeel bij aanbestedingen. Hoe groot dit gunningvoordeel is, hangt af van de trede (van trede 2, 3, 4 en 5) waarvoor de organisatie is gecertificeerd. Een hogere trede wordt pas bereikt als er meer aandacht is voor veiligheid.

Hoe kan mijn bedrijf een trede hoger op de Veiligheidsladder behalen?

Er zijn drie manieren om aan te tonen dat een bepaalde trede op de Veiligheidsladder wordt gehaald:

  • certificering (dit leidt tot een Veilig Bewust Certificaat)
  • een ervaringsaudit (dit leidt tot een Statement Ervaringsaudit)
  • een self-assessment geverifieerd door een certificerende instelling (dit leidt tot een Statement SAQ).
Veel gestelde vragen

Onderwerpen