Wat is VCA?

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Het op deze norm gebaseerde veiligheidssysteem, met als doel het voorkomen van ongevallen en onveilige situaties, vindt zijn oorsprong in de petrochemische industrie waar veel ongevallen plaatsvonden bij ingehuurde aannemers, die niet aan de hoge veiligheidseisen konden voldoen. Er bestaan twee soorten bedrijfscertificeringen:

  • VCA* >> is bestemd voor bedrijven met minder dan 35 medewerkers, die niet als hoofdaannemer optreden.
  • VCA** >> is bestemd voor bedrijven met meer dan 35 medewerkers, of die als hoofdaannemer optreden.

Wat houdt een VCA certificering in?

VCA-certificering betekent voor uw bedrijf méér dan alleen de eis van een opdrachtgever. Alle Arbo zaken zijn namelijk ook binnen de VCA-certificering opgenomen dus voldoet u meteen aan de voor u geldende Arbo-wettelijke verplichtingen. Tevens worden de medewerkers opgeleid met het diploma basisveiligheid en krijgen zij instructies over risicovolle taken, gebruik PBM, nemen zij deel aan toolbox meetings en wordt er met gekeurde middelen gewerkt. Dit kan van grote betekenis zijn op het moment dat u en/ of uw medewerkers i.v.m een ongeval of schade civiel of strafrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld.

Als u wenst te komen tot VCA-certificering vindt u in ons een praktijkgerichte coach. De administratieve werkzaamheden zoals het opstellen van het VCA handboek en de daarbij behorende bijlagen, neemt een van onze deskundige adviseurs u uit handen. U bent “slechts” informatieverstrekker en wij het luisterend oor. Het VCA-systeem wordt volledig voor uw bedrijf op maat gemaakt.

Moet ik VCA?

VCA is voornamelijk een eis van opdrachtgevers in de bouwsector. Onderaannemers met minder dan 35 man personeel hebben vaak VCA* en hoofdaannemers of bedrijven met meer dan 35 mensen kiezen vaak voor VCA**.

Is VCA verplicht volgens de wet?

VCA is wettelijk niet verplicht, maar is vaak een eis van opdrachtgevers. Arbo-zaken worden meegenomen met VCA, hier voldoet u dus gelijk aan. In het geval van een ongeval bent u juridisch sterker met een VCA certificaat.

Is er een VCA onderhoudsabonnement?

Zoals u weet is het essentieel dat er ook na certificering regelmatig werkzaamheden worden verricht om uw VCA systeem op het gewenste peil te houden. Dit voorkomt dat u bij het jaarlijkse bezoek van de certificeerder op problemen stuit.

Het afsluiten van een Onderhoudsabonnement houdt in dat Van Houten & partners u begeleiding geeft bij de instandhouding van uw VCA veiligheidssysteem.

Wat kost een VCA bedrijfscertificering?

De kosten van een VCA certificaat zijn afhankelijk van uw branche, het aantal medewerkers, uw werkzaamheden en het aantal locaties.

Veel gestelde vragen

Onderwerpen