Wat is ISO 9001:2015?

ISO 9001:2015 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Met een ISO 9001:2015 certificering toont u aan dat uw organisatie voldoet aan de eisen van uw klanten, de wet- en regelgeving eisen voor uw product of dienst en aan uw eigen eisen. Met een ISO 9001:2015 certificaat verbetert u continu de kwaliteit van uw product of dienst.

Hoe krijg ik een ISO 9001:2015 certificaat?

Alle processen en verantwoordelijkheden in uw organisatie worden beschreven in uw kwaliteitshandboek. Dit kwaliteitshandboek wordt vervolgens getoetst door een externe en onafhankelijke certificerende instantie.

Is een ISO 9001:2015 certificering verplicht?

Nee, een ISO 9001:2015 certificering is niet wettelijk verplicht, maar wel vaak een eis van opdrachtgevers. Ook draagt een ISO 9001:2015 certificaat bij aan een professionele uitstraling.

Wat kost een ISO 9001:2015 certificering?

De kosten van het ISO 9001:2015 certificaat zijn afhankelijk van uw branche, het aantal medewerkers, uw werkzaamheden en het aantal locaties. Neem contact op als u meer wilt weten over onze prijzen.

Wat houdt het kwaliteitsmanagementsysteem in?

Door het beschrijven en doorvoeren van de belangrijkste processen wordt bereikt dat elke medewerker op dezelfde wijze werkt wat de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de producten en/of diensten verhoogt. Met het in kaart brengen van kansen en bedreigingen voor de organisatie streeft men naar continue verbetering. Daarbij worden medewerkers bewuster van de gevolgen van hun handelingen op de kwaliteit van de producten en/of diensten doordat men de risico’s beheerst en het proces kent.

Wat zijn de voordelen van ISO 9001:2015?

 • ISO 9001 certificering is een praktische toepassing voor het beheersen en verbeteren van uw bedrijfsprocessen.
 • Vergroot het vertrouwen naar uw klanten toe.
 • Geeft inzicht in nieuwe marktkansen en uw marktaandeel.
 • Helpt om uw organisatie te besturen en vergroot de efficiëntie van uw bedrijf.
 • Geeft inzicht in uw bedrijfsdoelstellingen en de verwachtingen van uw klanten.

Waarom moet mijn bedrijf het ISO 9001:2015 certificaat halen?

Het ISO 9001:2015 certificaat is een modern ingericht kwaliteitsmanagementsysteem. De voornaamste reden voor uw bedrijf om het certificaat te halen is omdat u er dan zeker van bent dat uw product of dienst (nog steeds) voldoet aan de eisen van uw klanten. Uw klanten vertrouwen op u als leverancier en met een ISO 9001:2015 certificaat besteedt u aandacht aan de wensen van de klant en aan uw eigen (productie)processen. U kunt hiermee aantonen dat uw bedrijf goed presteert.

Hoe wordt een ISO 9001:2015 certificering behaald?

Bij het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem worden deze werkzaamheden uitgevoerd:

 • U inventariseert de kansen en risico’s op gebied van kwaliteit
 • We inventariseren samen met u de wensen en eisen van betrokken partijen (bijvoorbeeld uw klanten en andere leveranciers)
 • Wij stellen het kwaliteitsmanagement-systeem op (het handboek en de procedures)
 • We bespreken samen uw beleid en doelstellingen met betrekking tot kwaliteit en leiderschap
 • U geeft de taken en verantwoordelijkheden binnen uw organisatie aan
 • Wij helpen u met een continue verbetering van uw beleid en doelstellingen
 • Wij toetsen de uitvoering uw beleid en doelstellingen door interne audits
 • Wij toetsen de werking van het kwaliteitsmanagement-systeem door een directiebeoordeling.
 • U behaalt de ISO 9001:2015 certificering.

Waar moet ik allemaal aan denken bij een ISO 9001 certificering?

Om het kwaliteitshandboek te kunnen opstellen, moet u diverse documenten en analyses aanleveren. Dit wordt allemaal uitgelegd in de ISO 9001 norm. Krijgt u het al benauwd bij het idee om u hierdoorheen te worstelen? Maakt u zich geen zorgen. Wij begeleiden u stap voor stap in dit proces. We vertalen de ISO 9001 norm van lastig leesbaar naar praktische, sprekende voorbeelden. We nemen uw volledige organisatie hierin mee: van de werkvloer tot en met de directie. Daarnaast zorgen we altijd voor een heldere taakverdeling en verliezen we nooit de doorlooptijd uit het oog. De gemiddelde doorlooptijd om een ISO 9001 certificering te behalen is zo’n 6 maanden.

Veel gestelde vragen

Onderwerpen