Wat is ISO 45001?

ISO 45001 (voorheen bekend als OHSAS 18001) is het eerste veiligheidsmanagementsysteem dat wereldwijd wordt geaccepteerd en door grote certificerende instanties wordt ondersteund. 

Waarom ISO 45001?

ISO 45001 is een veiligheidsmanagementsysteem dat wereldwijd ondersteund wordt. U kunt met dit systeem internationaal aantonen dat:

  • U de risico's van de werkzaamheden kent.
  • U de nodige voorzorgsmaatregelen heeft getroffen.
  • Uw medewerkers weten hoe ze juist moeten handelen in het geval dat er een noodsituatie plaatsvindt. 

Daarnaast is ISO 45001 erg goed te combineren met andere certificeringen, zoals bijvoorbeeld VCA, ISO 14001 en ISO 9001.

Veel gestelde vragen

Onderwerpen