Wat is ISO 26000?

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO. De richtlijn heet officieel 'Guidance on Social Responsibility'. ISO 26000 helpt organisaties om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden te bepalen en geeft advies over de verankering van MVO binnen organisaties. 

Voor wie is ISO 26000?

ISO 26000 is bedoeld voor alle soorten organisaties, ongeacht de grootte of locatie ervan. Deze internationale richtlijn voor MVO kan worden gebruikt door organisaties in zowel de publieke als de private sector, in ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden.

Bestaat er een ISO 26000 certificaat?

Wanneer wordt gesproken van ISO 26000 spreekt men van een ondersteunende richtlijn en niet van een certificeerbare norm. ISO 26000 is geen norm voor een MVO-managementsysteem, maar geeft adviezen over hoe organisaties MVO-aspecten kunnen koppelen aan reeds bestaande systemen in de organisatie.

Veel gestelde vragen

Onderwerpen