Wat is het HKZ-keurmerk?

Het Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector keurmerk (HKZ-keurmerk) biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Dat wil zeggen dat een organisatie met dit certificaat het werk zodanig heeft georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt. 

Wat zijn de voordelen van het HKZ-keurmerk?

  • Het geeft vertrouwen aan uw cliënten, hun verwanten, financiers, enzovoorts.
  • Het biedt een praktische toepassing voor het beheersen en verbeteren van uw werkprocessen.
  • Er kunnen nieuwe kansen worden benut.
  • Het geeft houvast om uw organisatie te besturen.
  • Het is een passend instrument om u te onderscheiden van anderen.
  • U heeft duidelijk inzicht in uw doelstellingen en de eisen die aan uw praktijk of instelling gesteld worden.

Van Houten & partners geeft advies om een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten wat op uw situatie is afgestemd en bijdraagt aan een effectieve sturing van uw organisatie.

Wat is het verschil tussen HKZ en EN-15224?

Binnen de zorg & welzijnssector zijn twee certificeringsnormen beschikbaar. De HKZ-certificering geeft aan dat u aantoonbaar voldoet aan de kwaliteitseisen die van toepassing zijn in de branche waarin uw organisatie actief is. Daarnaast is er de norm EN-15224, ook wel “ISO 9001 voor de zorg” genoemd. In deze generieke norm wordt het begrip ‘kwaliteit’ concreet gemaakt aan de hand van 11 kwaliteitskenmerken. Deze norm is van toepassing op de gehele zorg- en welzijnssector. Dit keurmerk is met name interessant voor multidisciplinaire zorginstellingen.

Wat vinden gecertificeerde instellingen van het HKZ-keurmerk?

Gecertificeerde instellingen zijn blij met hun HKZ-certificaat, dat is uit onderzoek gebleken. Maar misschien nog wel meer met de weg die er naartoe geleid heeft. Organisaties worden gedurende dit proces efficiënter en transparanter. Medewerkers hebben meer inzicht in beleid en doelstellingen en zien steeds meer hun eigen aandeel in het leveren van kwaliteit.

Kwaliteit in de zorg

Uw cliënten, en ook hun familieleden en anderen, willen erop vertrouwen dat u als zorginstelling in staat bent de door hen verlangde kwaliteit van zorg te leveren. Voor uw organisatie is het daarom van groot belang dat de geleverde zorg voortdurend voldoet aan de normen en behoeften van uw cliënten. Wilt u daarnaast de kwaliteit van de zorg die u levert, aantoonbaar maken en continu verbeteren? Een systeem voor kwaliteitsborging is dan zeer aan te bevelen voor bijvoorbeeld gehandicaptenzorg, kinderdagopvang, thuiszorg of GGZ.

Veel gestelde vragen

Onderwerpen