Wat kost een BRL 7000 certificaat?

De kosten van het BRL 7000 certificaat zijn afhankelijk van de omvang van uw bedrijf en het aantal medewerkers dat u op wilt leiden. Vraag daarom onderaan de pagina een vrijblijvend prijsvoorstel aan. 

Heb ik voor bodemsaneringsonderzoeken ook BRL 7000 nodig?

De activiteiten die voorafgaan aan de uitvoering van een bodemsanering vallen buiten de werkingssfeer van deze BRL. Naast het opstellen van een saneringsplan geldt dit dus ook voor het onderzoek dat voorafgaand aan dit plan is uitgevoerd.

Wel dient het saneringsplan als uitgangspunt voor de sanering. De werkingssfeer van de BRL beperkt zich tot die activiteiten die een relatie hebben met de milieu hygiënische aspecten van de uitvoering van de (water)bodemsanering.

Wat houdt BRL 9334 in?

In beoordelingsrichtlijn 9334 straatwerk staat omschreven hoe straatwerk precies moet worden uitgewerkt om de kwaliteit en veiligheid te garanderen. 

Voor wie is BRL 9334?

Als uitvoerende partij dient u over bovengenoemd certificaat te beschikken bij de uitvoering van straatwerk. Op ieder werk hoort bij de uitvoering van kritische werkzaamheden een KVP’er (kwaliteits verantwoordelijk persoon) aanwezig te zijn. Deze KVP’er kan een medewerker van uw eigen organisatie zijn.

Waarom een BRL 9334 certificaat?

BRL 9334 straatwerk is vrij nieuw, toch heeft u als uitvoerende partij dit certificaat nodig om aan alle eisen te voldoen. Van Houten & partners adviseert u over deze BRL en hoe uw organisatie deze kan behalen.

Wat kost een BRL 9334 certificaat?

De kosten van het BRL 9334 certificaat zijn afhankelijk van de omvang van uw bedrijf en het aantal medewerkers dat u op wilt leiden. Vraag daarom onderaan de pagina een vrijblijvend prijsvoorstel aan. 

RI&E laten maken of zelf doen?

Wilt u een RI&E laten opstellen, dan kunt u dit zelf doen. Dit is een taak voor de preventiemedewerker; of bij een kleiner bedrijf de directeur. Maar heeft u niet de tijd of de mankracht om dit zelf uit te voeren? Dan kunt u dit uitbesteden aan een gespecialiseerd adviesbureau, zoals Van Houten & Partners. Onze gediplomeerde, vaste adviseurs hebben uitgebreide ervaring met RI&E. Wij kunnen u dus garanderen dat uw nieuwe RI&E voldoet aan de eisen van de Inspectie SZW.

Waar moet ik allemaal aan denken bij een ISO 9001 certificering?

Om het kwaliteitshandboek te kunnen opstellen, moet u diverse documenten en analyses aanleveren. Dit wordt allemaal uitgelegd in de ISO 9001 norm. Krijgt u het al benauwd bij het idee om u hierdoorheen te worstelen? Maakt u zich geen zorgen. Wij begeleiden u stap voor stap in dit proces. We vertalen de ISO 9001 norm van lastig leesbaar naar praktische, sprekende voorbeelden. We nemen uw volledige organisatie hierin mee: van de werkvloer tot en met de directie. Daarnaast zorgen we altijd voor een heldere taakverdeling en verliezen we nooit de doorlooptijd uit het oog. De gemiddelde doorlooptijd om een ISO 9001 certificering te behalen is zo’n 6 maanden.

Veel gestelde vragen

Onderwerpen