Wat moet er gedaan worden voordat u aan ISO 14001:2015 voldoet?

Bij het opzetten van een milieumanagementsysteem worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Inventariseren van de kansen en risico’s op het gebied van milieu
 • Inventariseren van milieuwet- en regelgeving
 • Opstellen van het milieumanagementsysteem (o.a. handboek, procedures e.d.)
 • Opstellen van beleid en doelstellingen op het gebied van milieu
 • Toewijzen van taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie
 • Uitvoeren van beleid en doelstellingen op het gebied van milieu
 • Toetsen van de uitvoering van beleid en doelstellingen a.d.h.v. interne audit
 • Toetsen van de werking van het milieumanagementsysteem a.d.h.v. directiebeoordeling
 • Kiezen van externe Certificerende Instantie (CI) die komt toetsen of de organisatie voldoet aan de norm

Wat is ISO 26000?

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO. De richtlijn heet officieel 'Guidance on Social Responsibility'. ISO 26000 helpt organisaties om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden te bepalen en geeft advies over de verankering van MVO binnen organisaties. 

Voor wie is ISO 26000?

ISO 26000 is bedoeld voor alle soorten organisaties, ongeacht de grootte of locatie ervan. Deze internationale richtlijn voor MVO kan worden gebruikt door organisaties in zowel de publieke als de private sector, in ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden.

Bestaat er een ISO 26000 certificaat?

Wanneer wordt gesproken van ISO 26000 spreekt men van een ondersteunende richtlijn en niet van een certificeerbare norm. ISO 26000 is geen norm voor een MVO-managementsysteem, maar geeft adviezen over hoe organisaties MVO-aspecten kunnen koppelen aan reeds bestaande systemen in de organisatie.

Wat is ISO 27001?

ISO 27001 is de norm voor het opzetten en het implementeren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Dit managementsysteem voor informatiebeveiliging wordt ook wel ISMS genoemd wat staat voor Information Securtiy Management System. Door de ISO 27001 certificering als hulpmiddel te gebruiken om informatiebeveiliging te structuren, zorgt u ervoor dat de informatie van uw klanten goed beveiligd is.

Wat zijn de voordelen van ISO 27001?

Uiteindelijk is het doel van de certificering dat er geen vertrouwelijke informatie gelekt wordt en terechtkomt in de verkeerde handen. Hieronder hebben wij een aantal voordelen gezet wanneer uw organisatie in het bezit is van een ISO 27001 certificering:

 • Het geeft vertrouwen bij opdrachtgevers en uw organisatie toont professionaliteit. 
 • Het geeft aan dat uw organisatie de wet- en regelgeving naleeft.
 • Toont aan dat informatiebeveiliging belangrijk gevonden wordt binnen uw organisatie.

Is ISO 27001 verplicht?

Het is niet verplicht om ISO 27001 gecertificeerd te zijn. Wel toont de certificatie aan dat uw organisatie de nodige voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om gevoelige informatie te beschermen.

Voor wie is de ISO 27001 certificering?

De ISO 27001 certificering is op alle soorten organisaties van toepassing. Informatiebeveiliging is voor elk bedrijf en elke sector van enorm belang. Vooral wanneer uw organisatie met financiële risico's en privacygevoelige informatie te maken heeft is het interessant om deze certificering te behalen.

Wat is ISO 45001?

ISO 45001 (voorheen bekend als OHSAS 18001) is het eerste veiligheidsmanagementsysteem dat wereldwijd wordt geaccepteerd en door grote certificerende instanties wordt ondersteund. 

Waarom ISO 45001?

ISO 45001 is een veiligheidsmanagementsysteem dat wereldwijd ondersteund wordt. U kunt met dit systeem internationaal aantonen dat:

 • U de risico's van de werkzaamheden kent.
 • U de nodige voorzorgsmaatregelen heeft getroffen.
 • Uw medewerkers weten hoe ze juist moeten handelen in het geval dat er een noodsituatie plaatsvindt. 

Daarnaast is ISO 45001 erg goed te combineren met andere certificeringen, zoals bijvoorbeeld VCA, ISO 14001 en ISO 9001.

Veel gestelde vragen

Onderwerpen