Wat houdt het kwaliteitsmanagementsysteem in?

Door het beschrijven en doorvoeren van de belangrijkste processen wordt bereikt dat elke medewerker op dezelfde wijze werkt wat de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de producten en/of diensten verhoogt. Met het in kaart brengen van kansen en bedreigingen voor de organisatie streeft men naar continue verbetering. Daarbij worden medewerkers bewuster van de gevolgen van hun handelingen op de kwaliteit van de producten en/of diensten doordat men de risico’s beheerst en het proces kent.

Wat zijn de voordelen van ISO 9001:2015?

 • ISO 9001 certificering is een praktische toepassing voor het beheersen en verbeteren van uw bedrijfsprocessen.
 • Vergroot het vertrouwen naar uw klanten toe.
 • Geeft inzicht in nieuwe marktkansen en uw marktaandeel.
 • Helpt om uw organisatie te besturen en vergroot de efficiëntie van uw bedrijf.
 • Geeft inzicht in uw bedrijfsdoelstellingen en de verwachtingen van uw klanten.

Waarom moet mijn bedrijf het ISO 9001:2015 certificaat halen?

Het ISO 9001:2015 certificaat is een modern ingericht kwaliteitsmanagementsysteem. De voornaamste reden voor uw bedrijf om het certificaat te halen is omdat u er dan zeker van bent dat uw product of dienst (nog steeds) voldoet aan de eisen van uw klanten. Uw klanten vertrouwen op u als leverancier en met een ISO 9001:2015 certificaat besteedt u aandacht aan de wensen van de klant en aan uw eigen (productie)processen. U kunt hiermee aantonen dat uw bedrijf goed presteert.

Hoe wordt een ISO 9001:2015 certificering behaald?

Bij het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem worden deze werkzaamheden uitgevoerd:

 • U inventariseert de kansen en risico’s op gebied van kwaliteit
 • We inventariseren samen met u de wensen en eisen van betrokken partijen (bijvoorbeeld uw klanten en andere leveranciers)
 • Wij stellen het kwaliteitsmanagement-systeem op (het handboek en de procedures)
 • We bespreken samen uw beleid en doelstellingen met betrekking tot kwaliteit en leiderschap
 • U geeft de taken en verantwoordelijkheden binnen uw organisatie aan
 • Wij helpen u met een continue verbetering van uw beleid en doelstellingen
 • Wij toetsen de uitvoering uw beleid en doelstellingen door interne audits
 • Wij toetsen de werking van het kwaliteitsmanagement-systeem door een directiebeoordeling.
 • U behaalt de ISO 9001:2015 certificering.

Wat is ISO 14001:2015?

Een milieuzorgsysteem is (bij voorkeur) een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheeWat is ISO 14001:2015?rsen en verbeteren van prestaties op milieugebied.

Door middel van een milieuzorgsysteem wordt:

 • structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering
 • voldaan aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico's
 • gestreefd naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieuzorgsysteem zou moeten voldoen.

Wat houdt ISO 14001:2015 in?

Door inzicht te hebben in de milieurisico’s en op de hoogte te zijn van relevante milieuwet- en regelgeving wordt er gewerkt aan het terugdringen van milieubelasting. U bent op de hoogte van kansen en risico’s om milieuprestaties te verbeteren en het risico op milieubelasting te verminderen.

Door milieubeleid en -doelstellingen op te stellen, te meten en bij te sturen wordt er continu gewerkt aan verbetering van uw organisatie. De vertaalslag van de strategie van de organisatie naar de uitwerking door uw medewerkers in de dagelijkse praktijk is terug te zien in de doelstellingen. Hierdoor maakt u het verschil ten opzichte van concurrenten.

Door het beschrijven en doorvoeren van belangrijke processen op het gebied van milieu wordt bereikt dat elke medewerker op dezelfde wijze werkt aan het voorkomen van milieuschade en het verbeteren van de milieuprestaties. Medewerkers worden bewuster van de gevolgen van hun handelingen op de milieuprestaties. Doordat de organisatie op de hoogte is van de risico’s kan er worden gewerkt aan het verbetering van de milieuprestatie.

Wat zijn de voordelen van ISO 14001:2015?

Als u beschikt over een milieuzorgsysteem heeft u de mogelijkheid om het systeem te certificeren volgens de 
ISO 14001 norm.

De voordelen van het certificeren van uw milieuzorgsysteem zijn:

 • formele bevestiging van een goed werkend milieuzorgsysteem door een onafhankelijk en erkend certificatiebureau
 • communicatiemiddel naar klanten, toeleveranciers en overige belanghebbenden
 • een sterk communicatiemiddel naar de overheid in verband met milieuregelgeving
 • versterken van de concurrentiepositie en het milieu-imago
 • stimulans tot verdere verbetering van de milieuprestaties van de onderneming en het milieuzorgsysteem.

Is een ISO 14001:2015 certificering verplicht?

ISO 14001:2015 is niet wettelijk verplicht, maar wel vaak een eis van opdrachtgevers. U draagt daarnaast bij aan een beter milieu en uw bedrijf heeft een professionelere uitstraling.

Hoe krijg ik een ISO 14001:2015 certificaat?

Uw bedrijf voldoet aan de milieu-wetgeving en is actief bezig met het verbeteren van de milieuprestaties. Dit ligt vast in uw handboek en er wordt regelmatig geëvalueerd.

Wat kost een ISO 14001:2015 certificering?

Een ISO 14001:2015 certificaat is maatwerk. De hoeveelheid werk is afhankelijk van uw branche, het aantal medewerkers en het aantal locaties. Verderop op deze pagina kunt u een vrijblijvend prijsvoorstel voor uw bedrijf aanvragen.

Veel gestelde vragen

Onderwerpen