Wanneer is gehoorbescherming verplicht?

Wist u dat slecht horen als gevolg van lawaai tot de meest voorkomende beroepsziekten behoort en kan leiden tot ernstige maatschappelijke en medische consequenties? In deze blog leggen wij u de regels die in de Arbowet zijn opgenomen rondom gehoorbescherming op de werkvloer uit die het gehoor van werknemers beschermen tegen lawaaislechthorendheid.

Lees artikel

Wat is een ISO audit?

Met een ISO audit wordt uw bedrijf beoordeelt op het kwaliteitsmanagementsysteem binnen uw bedrijf. Voldoet uw bedrijf aan alle normeringen dan ontvangt u een ISO certificering. In deze blog leggen we uit wat dat precies inhoudt en wat u als bedrijf daarvoor moet doen.

Lees artikel

Moet ik als zzp’er een VCA diploma hebben?

Een bedrijf kan een VCA keurmerk dragen. Hieraan kan een opdrachtgever zien dat iedereen die werkzaam is bij het bedrijf in het bezit is van een VCA certificaat. Maar hoe zit dat bij een eenmanszaak?

Lees artikel

In welke branches wordt een VCA certificaat gevraagd?

Een VCA certificaat zorgt ervoor dat een bedrijf volgens bepaalde richtlijnen werkt voor een veilige, gezonde en milieuvriendelijke werkomgeving. Maar in welke branches wordt dit certificaat eigenlijk gevraagd? Van Houten & Partners geeft antwoord. 

Lees artikel

Bespaart mijn bedrijf kosten als ik een CO2 prestatieladder heb?

De CO2 prestatieladder is in het kort een ladder die aangeeft in hoeverre een organisatie actief bezig is met CO2-reductie. Deze ladder bestaat uit vijf niveaus die de inzet kunnen weergeven. Maar bespaart mijn bedrijf kosten als ik een CO2 prestatieladder heb? Dat leest u in deze blog.

Lees artikel

Kan ik mijn werknemers verplichten een VCA certificaat te behalen?

Een VCA is niet alleen in de bouw een effectief middel om op een gezonde en milieuvriendelijke manier te werken, in steeds meer branches wordt het gebruikelijk een VCA certificaat te hebben. Een VCA certificaat verkrijg je door het volgen van een VCA cursus. Kun je werknemers verplichten een certificaat te behalen? U leest het in deze blog. 

Lees artikel

Riskeer ik een boete als mijn bedrijf geen RI&E heeft?

Verzuim is voor werkgever én werknemer geen prettige omstandigheid. Voor de werknemer betekent het dat hij/zij ziek is en daardoor niet kan werken, voor de werkgever kan het een flinke kostenpost zijn en daarnaast voor problemen zorgen omdat werk blijft liggen. Wat kan een RI&E hieraan bijdragen en krijgt u eigenlijk een boete als uw bedrijf geen RI&E heeft? U leest het hier.

Lees artikel

Hoe ziet een VCA audit eruit?

Een VCA-certificaat is niet verplicht maar heeft vele voordelen. Het biedt veiligheid voor uw werknemers, dringt het aantal ongevallen terug en is een aantrekkelijk en herkenbaar certificaat voor uw opdrachtgevers waarmee u een voordeel op uw concurrenten heeft. Een van de eisen van de VCA is het uitvoeren van een interne audit. Wij geven 7 tips voor een kwalitatief hoogwaardige interne audit.

Lees artikel

De 10 belangrijkste wijzigingen in de nieuwe VCA norm

De nieuwe  VCA norm 2017/6.0 is officieel gepubliceerd! Dit betekent dat er vanaf 3 april 2018 een nieuwe versie van de norm van kracht gaat. Maar wat is er veranderd ten opzichte van de oude VCA? En wat betekenen deze wijzigingen voor uw organisatie? Dat leggen wij u uit in deze blog.

Lees artikel

Verschillende soorten ISO normen

Wist u dat de ISO-organisatie in Geneve reeds meer dan 18.000 ISO normen heeft ontwikkeld op verschillende gebieden en toepassingen? In deze blog geven wij een kort overzicht van de belangrijkste normen op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Lees artikel