De Arbeidsinspectie in 2022: dit zijn de prioriteiten

De Arbeidsinspectie, die vanaf 1 januari 2022 NLA gaat heten (Nederlandse Arbeidsinspectie), gaat weer terug naar zijn oorspronkelijke prioritering. De werkzaamheden zijn in 2020 en 2021 sterk beïnvloed door de coronacrisis. Hierdoor waren aanpassingen nodig in de interne werkprocessen en in de risicoanalyse, maar ook een versteviging in de relatie met partners zoals de politie en gemeenten. De NLA ontwikkelt hierop door in 2022. Dit zijn de prioriteiten van de Arbeidsinspectie in 2022.

Lees artikel

Invoering digitaal VCA-diploma en pasje per 1 januari 2022

Ons vaste examenbureau voor VCA en arbo opleidingen, Centraal Bureau Examens, zal per 1 januari 2022 het fysieke diploma en pasje alleen nog verstrekken op verzoek.

Lees artikel

Vanaf hoeveel medewerkers is een RI&E verplicht?

Met een Risico-Inventarisatie & Evaluatie brengt u alle risico’s binnen uw bedrijf goed in kaart, zodat u voor een veiligere en betere werksituatie kunt zorgen. Om risico’s uit het RI&E te voorkomen is er het Plan van Aanpak: concrete maatregelen om de aanwezige risico’s te beheersen en op te lossen. Maar wanneer is een RI&E met Plan van Aanpak nu eigenlijk verplicht? Hoeveel medewerkers moet uw bedrijf dan hebben? We zetten het hier voor u op een rijtje.

Lees artikel

Maak kennis met onze nieuwe collega’s!

Even voor de zomervakantie van dit jaar heeft collega Michael Couwenberg Van Houten & partners verlaten. Hij is gaan werken in de energiebranche. Vanzelfsprekend hebben wij nog contact met hem en hij geeft aan het erg naar zijn zin te hebben. Wij wensen hem natuurlijk veel succes. Als gevolg van zijn vertrek, de toegenomen werkdruk door nieuwe managementsystemen en toenemende vragen van klanten hebben we drie nieuwe medewerkers kunnen verwelkomen! In deze blog stellen Eva, Roos en Maurice zich kort voor.

Lees artikel

Uw organisatie weerbaar tegen cybercriminaliteit: 10 tips!

Oktober is cybersecurity-maand. Daarom besteden we in deze blog extra aandacht aan online veiligheid. Een degelijke digitale veiligheid is cruciaal om cyberaanvallen tegen te gaan, en daarmee reputatieschade of datalekken te voorkomen. Hoe goed is cybersecurity geregeld in uw organisatie? In deze blog: 10 tips om uw cyberveiligheid te vergroten!

Lees artikel

Subsidie voor kleine mkb’ers met laag energieverbruik

De overheid heeft een subsidieregeling voor het mkb aangekondigd waarmee zij extern advies kunnen inkopen over CO2-reductie- en energiebesparingsmaatregelen. De regeling gaat per 1 oktober 2021 in en is gericht op mkb’ers met een laag energieverbruik, die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen.

Lees artikel

Wat houdt een BRL 7000 certificering in?

Een BRL 7000 certificering is een veelgehoorde eis van aannemers bij de uitvoering van saneringen. Stuit u dus bij een project op verontreinigde grond of water, dan kunt u hiermee te maken krijgen. Maar wat houdt dit certificaat nu precies in? We lichten het hier toe.

Lees artikel

CO2-footprint bepalen, waar kijken we naar?

U wilt de CO2-footprint laten bepalen van uw organisatie, want u wilt inzetten op meer duurzaamheid en vermindering van uw stroom- en gasverbruik. Want als u weet wat u uitstoot, kunt u hier in het vervolg iets aan doen. Maar wat is allemaal inbegrepen in uw CO2-footprint, en welke top 3 quick-wins komen we in de praktijk vaak tegen? U leest het hier.

Lees artikel

Moet ik als zzp’er verplicht een VCA diploma hebben?

Een bedrijf kan een VCA keurmerk dragen. Hieraan kan een opdrachtgever zien dat iedereen die werkzaam is bij het bedrijf in het bezit is van een VCA certificaat. Maar hoe zit dat bij een eenmanszaak?

Lees artikel

Wat is een VCA certificaat?

In de bouwsector maar ook daarbuiten komt u het vaak tegen: het VCA certificaat. Maar wat is een VCA certificaat nu eigenlijk?

Lees artikel