Blog

MVO? Per 2024 moet u voldoen aan de CSRD-richtlijn

MVO, doet uw organisatie er al iets mee? Zo niet, dan wordt het hiervoor nu tijd. Want vanaf 2024 moet u verplicht aan de CSRD-richtlijn voldoen. Dit houdt in dat uw organisatie moet rapporteren over de impact van uw bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Valt u onder het MKB, dan is dit vanaf 2026 verplicht.

Wat is de CSRD-richtlijn?

De Europese Unie wil dat bedrijven transparanter worden over hun beleid rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) door dit meetbaar te maken. Daarom hebben ze in 2021 de CSRD aangenomen. Dit staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De richtlijn bepaalt dat u een uitgebreide rapportage moet hebben over de sociale en milieu-impact van al uw bedrijfsactiviteiten. Daarvoor moet u voldoende data verzamelen en een rapportageproces in gang zetten – een proces dat veel voorbereidend werk vereist.

Wanneer moet ik dan precies aan de CSRD voldoen?

Bent u een grote organisatie? Dan gaat de verplichting in per 2024. En dat gaat sneller dan u denkt; u moet dan namelijk een rapportage over het jaar 2023 kunnen leveren. Het is dus van groot belang dat u in Q3 en Q4 van dit jaar aan de slag gaat met het verzamelen van de data en het opzetten van de rapportage.

U bent een ‘grote organisatie’ als u:

  • Beursgenoteerd bent

Of als u voldoet aan 2 van de volgende criteria:

  • Meer dan 250 medewerkers
  • Meer dan 40 miljoen omzet per jaar
  • Meer dan 20 miljoen euro op de balans

Bent u een MKB organisatie? Dan geldt de richtlijn per 2026.

Eenvoudig aan de CSRD voldoen? Behaal de MVO prestatieladder!

Om te kunnen voldoen aan de CSRD, is een mooie eerste stap om u te laten certificeren voor de MVO prestatieladder. Heeft u dit MVO managementsysteem volgens de ISO 26000 richtlijnen eenmaal geïmplementeerd in uw organisatie, dan bent u goed op weg naar een duurzaam ondernemende organisatie. De verslaggeving over eisen op het gebied van mens en milieu is hier namelijk al in opgenomen. Het kost u dan weinig extra moeite om aan de eisen van de CSRD te voldoen.

Aan de slag met de MVO prestatieladder met Van Houten & Partners

Als organisatieadviseurs ondersteunt Van Houten & Partners u graag in het proces naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met behulp van de MVO prestatieladder. Wilt u sparren of direct een offerte? Neem contact met ons op!

Terug naar het overzicht