Blog

Het verschil tussen een interne en een externe audit

Er heerst nogal eens verwarring over wat nu precies een interne audit omhelst, en wanneer een interne audit nodig is versus een externe audit. In deze blog zetten we voor u uiteen wat de verschillen zijn tussen een interne en een externe audit.

Een interne audit kan uiteenlopende doelen dienen

Door middel van een interne audit toetst u of uw managementbeleid nog functioneel is, en worden interne kansen en risico’s gesignaleerd. U kunt deze systematische evaluatie zelf doen met behulp van een intern auditteam, maar vaak schakelen organisaties de hulp in van een externe partij. Een interne audit kan diverse doelstellingen hebben:

  • Audit voor interne procesverbetering: op eigen initiatief interne processen onder de loep nemen. Dit kan ook op thema, bijvoorbeeld gericht op privacy of klanttevredenheid.
  • Resultaatgerichte audit: hierbij evalueert u of uw managementsysteem nog aan de doelstellingen voldoet.
  • Compliance audit: controleren of uw organisatie aan wet- en regelgeving voldoet.

De resultaten van de rapporten op deze doelstellingen vormen samen een pakket aan controles, die u voorbereiden en/of als tussentijdse evaluatie kunnen dienen voor het voldoen aan ISO-normeringen, zoals de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 26000, ISO 27001, en ISO 45001. U kunt aan de hand van de uitkomsten een actielijst opstellen en deze aflopen, voordat de externe audit plaatsvindt. Een jaarlijkse tussentijdse interne audit is verplicht vanuit de normstelling.

Een externe audit heeft een duidelijk vaststaand doel: certificering

Een externe audit moet altijd worden uitgevoerd door een certificeringsinstelling (CI). De externe auditor stelt vast of uw organisatie voldoet aan de wet- en regelgeving en gestelde normeisen. Bij het succesvol verlopen van deze audit kan mogelijkerwijs een certificaat worden uitgegeven. De externe audit wordt na certificering tussentijds jaarlijks herhaald, om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de verlenging van uw certificaat. Na 3 jaar verloopt het certificaat en moet uw organisatie zich laten hercertificeren.

Externe en interne audit: de verschillen

Hieronder kort nogmaals de verschillen voor u op een rij:

 

Interne audit

Externe audit

Doelstelling

 

Verbetering interne processen en resultaten, voorbereiding op externe audit

Certificering

Uitvoerder

 

Intern auditteam of externe auditor

CI (Certificerende Instelling)

Toetsingspunten

Interne verbeterpunten, wet- en regelgeving via norm van de ISO/ VCA

Wet- en regelgeving via de norm van de ISO/ VCA

Uitkomst

Actiepunten, verbeterd werkproces

Certificaat

 

Interne audit? Van Houten helpt.

Wilt u (blijven) voldoen aan certificatie-eisen, maar heeft u hier zelf te weinig tijd voor? Of ontbreekt het in uw organisatie aan kennis? Van Houten begeleidt en adviseert al 25 jaar organisaties met audits voor ISO-normeringen, VCA en andere milieu- en veiligheidsnormeringen. Meer weten of vrijblijvend advies? Bel ons op 010 261 5914 of een stuur een e-mail. Wij denken graag met u mee!

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...