Blog

Wat is een ISO audit?

Wat is een ISO certificering?

Een ISO certificering is een beoordeling op het vlak van het kwaliteitsmanagementsysteem binnen uw bedrijf. Het controleert of uw organisatie voldoet aan de eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen. Een ISO certificering kost tijd om te behalen, maar zal op meerdere vlakken een positieve uitwerking hebben op uw organisatie: niet alleen wordt de efficiëntie verhoogd en bedrijfsprocessen geoptimaliseerd, ook haalt u hiermee meer opdrachten en klanten binnen door een positief bedrijfsimago. Onderdeel van het proces is een audit ISO certificering. Hieronder leggen we uit wat dat precies inhoudt en wat u als bedrijf daarvoor moet doen.

Wat is een ISO audit?

De ISO 9001 norm eist een toetsing of het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem goed en effectief geïmplementeerd is en of deze in de praktijk ook daadwerkelijk werkt. Een interne audit is het toetsingsmiddel en stelt organisaties in staat zich continu te verbeteren. De interne processen worden hierbij onder de loep genomen en geëvalueerd. Door middel van een audit voor ISO certificering kan er op basis van de evaluatie bijgestuurd worden en eventuele verbetermaatregelen kunnen genomen worden. Hoewel de ISO audit een verplicht onderdeel is voor de ISO 9001 certificering kan het dus ontzettend veel opleveren voor het kwaliteitsmanagementsysteem waar een organisatie mee werkt!

Wat moet een organisatie uitvoeren voor een audit ISO certificering?

Een interne ISO audit wordt met geplande tussenpozen uitgevoerd om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem. Hiervoor moet de organisatie zich voorbereiden en een actieve rol spelen. De ISO 9001 norm meldt hier het volgende over:

  • Een organisatie is verantwoordelijk voor het plannen, vaststellen, implementeren en onderhouden van het auditprogramma. Hierbij zijn inbegrepen de frequentie, methoden, verantwoordelijkheden, planningseisen en rapportage van de audit ISO norm.
  • Een organisatie definieert voor elke audit de criteria en reikwijdte.
  • De organisatie selecteert auditoren en voeren de audits zodanig uit dat objectiviteit en onpartijdigheid in acht worden genomen.
  • De organisatie dient de resultaten van de audits te rapporteren aan het relevante management.
  • De organisatie dient binnen een realistisch tijdsbestek passende correcties en corrigerende maatregelen door te voeren en gedocumenteerde informatie bij te houden als bewijs van implementatie.

ISO-certificering met Van Houten

Wilt u een ISO-certificering en zoekt u de juiste partner om dit te verwezenlijken? Wij helpen u tijdens elke stap in de voorbereiding naar uw ISO audit. Neem contact op met onze adviseurs, zij zitten klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...