Blog

Wat is de veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder (Engels: Safety Culture Ladder, SCL) is een systeem dat wordt beheerd door de NEN met richtlijnen om de omgang met veiligheid op de werkvloer te meten. Dit heeft als doel om het veiligheidsbewustzijn in organisaties te vergroten. Het systeem is bedoeld voor zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers als leveranciers. De Veiligheidsladder is opgedeeld in tredes; de trede waarop uw organisatie staat geeft aan hoe groot het veiligheidsbewustzijn is binnen uw bedrijf. Denkt u eraan om een Veiligheidsladder certificering te behalen? Wilt u weten wat er komt kijken bij het behalen van het certificaat? Wij lichten het voor u toe in deze blog.

Waarom de Veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder is in het leven geroepen om het veiligheidsbewustzijn binnen organisaties te vergroten. Want het moge duidelijk zijn: veiligheid leidt tot minder ongevallen op het werk, bijvoorbeeld op de bouwplaats. Door middel van Veiligheidsladder certificeringen dringen we het aantal onveilige situaties terug, waardoor minder incidenten (verzuim, schades) plaatsvinden. Het gaat bij de certificeringseisen met name om de houding, gedrag en cultuur omtrent veiligheid (Safety Culture). 

Welke treden heeft de ladder?

Hoe hoger u komt op de ladder, hoe groter het veiligheidsbewustzijn en dus de beoordeling. Dit zijn de 5 treden van de Veiligheidsladder:

  1. Pathologisch

  2. Reactief

  3. Berekenend

  4. Proactief

  5. Vooruitstrevend

Voor wie is de Veiligheidsladder bedoeld?

De Veiligheidsladder kan in ieder type bedrijf worden toegepast. In de praktijk zien we veel bedrijven in de branches bouw, energie of chemie met een Veiligheidsladder certificaat, want in deze sectoren komen de zwaarste ongelukken voor. Een groot voordeel van de certificering voor u: hoe meer veiligheidsbewust uw bedrijf werkt, hoe groter de kans dat u een aanbesteding wint. De score telt namelijk vaak mee in de gunning. 

Is een Veiligheidsladder certificaat verplicht?

Een certificaat voor de Veiligheidsladder is niet verplicht. Wél geldt vanaf 1 januari 2022 voor alle opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, dat veiligheidsbewustzijn wordt opgenomen in aanbestedingen en/of contracten. Dit wordt ook wel Veiligheid in Aanbesteding (ViA) genoemd. Per 1 januari 2022 moeten bedrijven die in de keten werkzaamheden verrichten voldoen aan trede 2 en per 1 januari 2024 aan trede 3.

Hoe kan ik me certificeren voor de Veiligheidsladder?

Weer een certificaat, horen wij u denken. Bedrijven ervaren de veiligheidsladder echter als investering in de veiligheid van medewerkers in plaats van een investering in nog een certificaat. Wilt u weten wat de stappen zijn voor de certificering voor de Veiligheidsladder? Hier heeft de organisatie een stappenplan voor opgesteld. Hieronder de stappen in het kort:

1.    Inlezen en kiezen type SCL-certificaat

Er zijn een aantal soorten certificaten mogelijk. Welk certificaat voor u het juiste is, hangt af van uw wensen of de eisen van uw opdrachtgever.

2.    Zelfbeoordeling

Dit is een online assessment, waarin alle aspecten op het gebied van veiligheidscultuur aan bod komen. Van leiderschap & betrokkenheid tot audits & statistieken. Dit is een geschikte manier om de veiligheidscultuur binnen uw bedrijf te toetsen en analyseren.

3.    Toetsing door LCI (ladder certificerende instantie)

Kies een door de NEN bevoegde certificerende instantie om u te laten toetsen.

4.    Toekenning trede

Is uw organisatie geslaagd voor het Veiligheidsladder certificaat, dan komt u in het register te staan van certificaathouders van de Safety Culture Ladder. Het register is openbaar; zo kunnen opdrachtgevers makkelijk uw bedrijf opzoeken.

5.    Jaarlijkse hercertificatie

De geldigheidsduur van uw Veiligheidsladdercertificaat is in principe een jaar; u zult dit dus jaarlijks moeten verlengen en opnieuw moeten laten toetsen.

Bij het proces van stap 1 tot en met stap 3 komt een hoop ontwikkeling en verdieping kijken. Een scherpe analyse van uw bedrijf is hierbij cruciaal. Van Houten helpt u hiermee. Lees hoe wij te werk gaan.

Ondersteuning nodig bij uw veiligheidsladder certificering?

Wilt u met uw organisatie voldoen aan de eisen van de Veiligheidsladder? Dan is het aan te raden om hierbij een deskundige partij in te schakelen, met veel ervaring met dit onderwerp. Van Houten & Partners begeleidt al meer dan 25 jaar uiteenlopende organisaties met het behalen van diverse (ISO-) certificeringen. Helpen wij uw bedrijf op weg naar een Veiligheidsladder certificaat? Bel een van onze specialisten, we adviseren u graag.

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...