Blog

Wat houdt een BRL 7000 certificering in?

Een BRL 7000 certificering is een veelgehoorde eis van aannemers bij de uitvoering van saneringen. Stuit u dus bij een project op verontreinigde grond of water, dan kunt u hiermee te maken krijgen. Maar wat houdt dit certificaat nu precies in? Wanneer bent u verplicht om dit in te zetten? En hoe kunt u BRL 7000 gecertificeerd worden? We lichten het hier toe.

Wat is BRL 7000?

De BRL 7000 wordt ook wel BRL SIKB 7000 genoemd en staat voor beoordelingsrichtlijn 7000. Onder deze BRL valt de uitvoering van alle waterbodemingrepen en (water)bodemsaneringen, volgens de Wet bodemsanering en de Wet milieubeheer. De BRL 7000 is bedoeld om de sanering kwalitatief en veilig te laten verlopen. Het gaat hierbij om de volgende protocollen voor verontreinigde grond en bodemwater:

  • 7001 grond + grondwater
  • 7002 in-situ sanering
  • 7003 waterbodemsanering
  • 7004 tijdelijke uitplaatsing van grond

Wanneer is de BRL 7000 verplicht?

Voor alle bodem- en waterbodemsaneringen is een BRL 7000-certificaat volgens het Besluit bodemkwaliteit verplicht. Gaat het alleen om een saneringsonderzoek, dan bent u dit niet verplicht. U moet in het bezit zijn van een BRL 7000-certificaat op het moment dat:

  • Er een saneringsplan is volgens de Wbb, afgegeven door het bevoegd gezag Wbb (de gemeente of provincie)
  • Er een verklaring van instemming is met de melding van een ongewoon voorval (art. 13 en 17 Wbb)
  • Er een goedkeuringsverklaring is op het saneringsplan (Wm), afgegeven door het gezag Wm.

KVP’er verplicht bij saneringen

Voert u een sanering uit, dan moet er altijd een kwaliteitsverantwoordelijk persoon (KVP) aanwezig zijn tijdens de kritische handelingen van de sanering. Hiermee wordt bedoeld: de momenten, die het meest bepalend zijn voor de hoeveelheid verontreiniging die kan worden verwijderd.

Hoe kan ik BRL 7000 gecertificeerd worden?

Wilt u een BRL 7000 certificering behalen, dan moet u minimaal 1 medewerker het certificaat laten behalen. Dit kan door middel van een opleiding. Uw organisatie moet wel minimaal al VCA- en ISO 9001-gecertificeerd zijn. Het voordeel van Van Houten: we hebben nauwe banden met certificerende instanties, en daarom kunnen we die certificeringen eenvoudig in combinatie uitvoeren.

BRL 7000 nodig voor uw organisatie? Van Houten helpt!

Wilt u een BRL 7000 certificering behalen? Van Houten & Partners begeleidt aannemers in de sanering bij het behalen van hun certificaten. Neem contact op met een van onze adviseurs en wij helpen u verder.

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...