Blog

Wanneer heb ik een ISO 27001 certificering nodig?

We krijgen vaak de vraag van klanten: heb ik die ISO 27001 certificering nu echt nodig? Is dit certificaat verplicht, en zo ja voor wie of in welke gevallen is het een vereiste? En natuurlijk de hamvraag: loont het behalen van een ISO 27001 certificaat uiteindelijk voor mijn organisatie? We geven u hier antwoord op deze vragen.

Wat is de ISO 27001?

De ISO 27001 is een internationale standaard voor een managementsysteem voor informatiebeveiliging. U werkt hierbij met een ISMS (Information Security Management System), waarmee u voldoet aan alle wet- en regelgeving rondom privacy. Zoekt u een uitgebreider antwoord op de vraag wat ISO 27001 is, lees dan onze eerdere blog over wat een ISO 27001 certificering is.

Is een ISO 27001 certificering verplicht?

Nee, een ISO 27001 certificering is niet verplicht. Vaak kunt u voldoende algemene maatregelen treffen om uw informatiebeveiliging op peil te krijgen. Maar het ISO-certificaat voor informatieveiligheid zorgt er wél voor dat u betrouwbaarheid uitstraalt naar klanten en partners, omdat u laat zien dat uw informatiebeveiliging aan de strengste eisen voldoet. En dat kan grote commerciële voordelen voor u hebben.

Wanneer is een ISO 27001 certificaat vereist?

Zoals we hierboven al aangaven, is een ISO 27001 certificaat geen algemene verplichting voor bedrijven. Wel is voldoen aan de ISO 27001 norm (vaak naast andere ISO-certificeringen) vaak een minimumvereiste om te kunnen inschrijven op (Europese) aanbestedingen en tenders. Komt een groeiend aandeel van uw zaken voort uit tenders? Dan is de keuze voor deze certificering dus snel gemaakt.

Voor wie is een ISO 27001 geschikt?

In principe is een ISO 27001 geschikt voor elke organisatie die beschikt over (persoons)gegevens waarvan de schade bij verlies van beschikbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid dermate hoog is dat u ze wilt beschermen. En hoewel ieder bedrijf in meer of mindere mate te maken heeft met gegevensverwerking, is de ISO 27001 niet voor iedere organisatie even interessant.

Het certificaat wordt met name aangeraden in sectoren waarbij ook financiële gegevens gemoeid zijn en (privacy)wetgeving zoals de GDPR/ AVG een bepalende rol speelt. Denk hierbij aan banken en verzekeraars, maar ook aan bedrijven in de ICT of gezondheidszorg. Ook voor bedrijven die toeleveranciers zijn aan de gezondheidzorg is een ISO 27001 certificering van grote toegevoegde waarde. 

Wat zijn de voordelen van een ISO 27001 certificering?

Een duidelijk én expliciet commercieel voordeel van de ISO 27001 certificering is dus: u kunt inschrijven op meer tenders. Maar het certificaat heeft nog veel meer voordelen voor uw organisatie:

  • Verbeterde informatieveiligheid van uw pand en processen
  • U voldoet aantoonbaar aan wet- en regelgeving op het gebied van privacy
  • Doordat u informatiebeveiligingsrisico’s in kaart heeft, waarborgt u continuïteit
  • Het ISMS geeft u structuur en dwingt u om kritisch na te denken over informatiebeveiligingsvraagstukken
  • Het ISMS werkt aan de hand van de PDCA-cyclus (plan, do, check, act) waardoor u werkt aan continue verbetering van beveiligingsmaatregelen
  • U vergroot het bewustzijn over informatiebeveiliging in uw organisatie

Zoekt u meer achtergrond over de voordelen van een ISO 27001 certificering? Lees dan deze blog waarin we de voordelen van een ISO 27001 certificering uitleggen.

Wat zijn de voordelen van de ISO 27001 voor mijn bedrijf?

Elke organisatie en iedere branche is anders, dus dat geldt ook voor de voordelen die uw organisatie haalt uit een ISO 27001 certificaat. Om een goed antwoord te krijgen op deze vraag, is het dus belangrijk dat u professioneel advies inwint. Bijvoorbeeld bij ons, Van Houten & Partners. Onze adviseurs hebben meer dan 25 jaar ervaring met alle soorten ISO-certificeringen, en wij helpen u graag om de voordelen voor uw bedrijf helder te krijgen. Zodat u een goed gefundeerde keuze kunt maken over uw ISO 27001 certificering. Bel ons, we spreken u graag!

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...