Blog

Procesoptimalisatie: hoe pak je dat aan?

Is uw organisatie in de afgelopen jaren hard gegroeid en kunt u de klantvraag nauwelijks aan, of moeten processen juist efficiënter om de kostprijs laag te houden? Wat de aanleiding ook is: procesoptimalisatie helpt om uw processen sneller, betrouwbaarder en efficiënter te maken.  

Hoe pak je dat dan aan? 

Door te focussen op het leveren van de juiste kwaliteit, en gelijktijdig te werken aan het reduceren van verspillingen komt procesverbetering binnen handbereik. Uit onderzoek is gebleken dat het op orde hebben van de kwaliteit een noodzakelijk fundament is voor het vergroten van betrouwbaarheid, snelheid en kostenbesparing. We noemen dit het Sandcone-model.  

Focus op kwaliteit 

Wat is een focus op kwaliteit eigenlijk? Dit houdt in dat processen ten minste zo goed zijn dat producten in één keer, zonder afval, herbewerkingen, overbodige inspecties en regelingen gemaakt kunnen worden. We noemen dit ook wel first time right (FTR). Continue verbetering is van belang om de effectiviteit van het voortbrengingsproces te kunnen verbeteren. Een kwaliteitsmanagementsysteem kan helpen bij het vergroten van de focus op kwaliteit. Ook andere instrumenten, waaronder Six Sigma tools, zijn bij uitstek geschikt om kwaliteitsissues te onderzoeken, analyseren en verbeteren. 

Focus op het reduceren van verspillingen 

De focus op het reduceren van verspillingen is vooral bekend geworden onder de naam Lean (manufacturing). Binnen deze theorie worden 8 verspillingen geïdentificeerd die u binnen uw organisatie stapsgewijs vermindert.  Om de verspillingen voortdurend te verminderen, is het van belang dat medewerkers in alle lagen van de organisatie aanhaken. Dit kunt u bereiken door bijvoorbeeld aandacht te besteden aan de 5S’en van Lean. Volgens deze 5 Japanse S-termen (seiri, seiton, seiso, seiketsu en shitsuke) gaan medewerkers aan de slag met het scheiden, schikken en standaardiseren van hun werkplekken met als gevolg minder verspillingen. 

Efficiënter werken met Van Houten & Partners 

Wilt u meer weten over hoe processen binnen uw organisatie sneller, betrouwbaarder en efficiënter kunnen? Neem gerust contact met ons op en vraag ons naar de mogelijkheden. 

Terug naar het overzicht