Blog

Overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001 voor 12 maart 2021

Bent u in het bezit van een OHSAS 18001 certificering? Na 12 maart 2021 verloopt de geldigheid van deze certificaten voor Gezond en Veilig Werken (G&VW). Dit type certificering wordt dan vervangen door de ISO 45001 certificering. Het wordt dus tijd voor u als ondernemer om hierover na te gaan denken. Lees in deze blog wat de transitie van OHSAS 18001 naar ISO 45001 inhoudt en wat de belangrijkste veranderingen zijn die deze overgang met zich meebrengt.

Wat is de ISO 45001?

De ISO 45001 is een wereldwijd managementsysteem dat in het teken staat van arboveiligheid, gezondheid en welzijn. In de ISO 45001 beschrijft u zaken als fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Ook geeft u hierin aan welke voorzorgsmaatregelen u heeft getroffen om deze veiligheids- en gezondheidsrisico’s te beperken. Zo voldoet u aan uw zorgplicht én laat u zien dat u veilig en gezond werken altijd vooropstelt. De ISO 45001 is een managementsysteem waarbij de zogenaamde High Level Structure (HLS) is toegepast.

Wat zijn de voordelen van de HLS?

De HLS is een standaardisering in structuur van de managementmethode, die bij onder andere de ISO 9001 en ISO 14001-normeringen al gaande is. Met de HLS sluiten ISO-normeringen dus beter op elkaar aan. Deze standaardisering heeft diverse voordelen voor u. Zoals het makkelijker kunnen laten aansluiten van de audit- en certificeringsplanning van meerdere ISO-normeringen. Dit bespaart u tijd én geld. Ook kunt u op deze manier eenvoudiger nieuwe ISO-normeringen koppelen aan uw bestaande ISO-bedrijfsprocessen.

Verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001

Een aantal van de belangrijkste verschillen tussen de OHSAS 18001 en de nieuwe variant, de ISO 45001:

  • Integratie met andere bedrijfsprocessen is verplicht;
  • Verplichte eis: contextanalyse (kennen we al uit de ISO 9001), wat inhoudt: een risico- en stakeholdersanalyse;
  • Veel focus op leiderschap en betrokkenheid. Verantwoordelijkheid moet gedeeld worden tussen leidinggevende en afdelingsmanagers/teamleiders;
  • Meer aandacht voor cultuur t.a.v. Gezond en Veilig Werken;
  • Focus op gedocumenteerde, kwalitatieve informatie in plaats van procedures;
  • Competenties i.p.v. trainingen.

Daarnaast wordt ‘out of the box denken’ bij de ISO 45001 steeds belangrijker: bij audits wordt ook op diepgang en begrip gelet. U moet dus ook risico’s en kansen (ook buiten RI&E) kunnen signaleren op gebeid van veiligheid en gezondheid.

Hulp nodig bij de overgang naar de nieuwe ISO 45001 normering?

Wij begeleiden u graag met de transitie van de OHSAS 18001 naar de nieuwe ISO 45001, zodat u ruim op tijd gecertificeerd bent. Neem contact op met één van onze specialisten voor advies!

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...