Blog

OHSAS 18001 is ISO 45001 geworden: wat betekent dit voor mijn organisatie?

De OHSAS 18001 is een Britse standaard voor arbomanagementsystemen die internationaal worden toegepast. Het certificatieschema helpt organisaties aan te tonen dat zij veiligheid serieus nemen en dat het haar werknemers een veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden biedt. Op 12 maart 2018 is de ISO 45001 gepubliceerd en vanaf 12 maart 2021 wordt de OHSAS 18001 vervangen door de ISO 45001 norm. Lees hier de belangrijkste verschillen en voordelen van deze verandering.

Waarom de verandering van OHSAS 18001 naar ISO 45001 norm?

Om de verschillende normen voor de managementsystemen beter op elkaar aan te laten sluiten heeft ISO een aantal jaren geleden de High Level Structure, oftewel HLS, in het leven geroepen. De HLS is het hart van het zogenoemde plug-in model voor ISO-managementsysteemnormen. Het levert vele voordelen op om certificatieschema’s hierop aan te laten sluiten, zo ook voor de toekomstige ISO 45001. De ‘nieuwe’ norm legt zijn focus op het borgen van veiligheid, gezondheid en welzijn.

De verschillen tussen het OHSAS 18001 certificaat en de ISO 45001 certificering

Het belangrijkste verschil tussen het OHSAS 18001 certificaat en de ISO 45001 certificering is dat het schema als HLS is opgebouwd. Dit betekent dat er tijdens een externe audit ook op een hoger niveau vragen worden gesteld aan u en er wordt meer diepgang van u verwacht op het gebied van ‘out of the box’ denken. Voor alle onderstaande wijzigingen die we opnoemen geldt dat deze niet helemaal nieuw zijn, maar wel expliciet als norm-eis in de ISO 45001 zijn opgenomen:

 • Contextanalyse
 • Vaststellen eisen belanghebbende partijen
 • Invloed van veranderingen op organisatie
 • Integratie met andere bedrijfsprocessen
 • Directe betrokkenheid van de leiding
 • Risico’s en kansen
 • Communicatie op basisbehoeften
 • Beheersing uitbestede processen
 • Gedocumenteerde informatie in plaats van procedures

De voordelen van de verandering van OHSAS 18001 naar ISO 45001 norm

 • De verandering stimuleert het ‘out of the box’ denken waardoor u diepgang aanbrengt aan uw managementsysteem.
 • In het vervolg is het makkelijker om certificatieschema’s met elkaar te combineren. Dit uit zich in een vermindering in tijd en daarmee een vermindering van kosten.
 • Door het gebruik van de HLS-structuur wordt de ISO 45001 norm beter te begrijpen.

ISO 45001 certificering met Van Houten & Partners

Van Houten & Partners is een landelijk opererend organisatie- adviesbureau op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit. Wij hebben ruime ervaring met de ISO 45001 certificering. Wilt u weten meer informatie over de certificering of wilt u een vrijblijvende offerte?  Neem dan contact op met onze adviseurs. 

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...