Blog

Moet ik de RI&E wijzigen als er veranderingen zijn bij mijn bedrijf?

Een Risico-Inventarisatie en Evaluatie zet veiligheidsrisico’s op een rij. Het is een instrument om op een gestructureerde manier risico’s van de gezondheid en veiligheid op de werkvloer in kaart te brengen. Met het bijbehorende rapport kunt u overzichtelijk en stapsgewijs aan de slag om maatregelen te nemen voor een veiligere en betere werksituatie. Een RI&E is sinds 1 januari 1994 wettelijk verplicht voor alle werkgevers (behalve zzp'ers) en werkt alleen optimaal als deze actueel is.

Moet u uw RI&E aanpassen als er veranderingen zijn? Lees hieronder alles over de geldigheid van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie na veranderingen in uw bedrijf.

In welke situaties moet u uw RI&E aanpassen?

De werkgever is verantwoordelijk voor de RI&E. Deze moet bestaan, getoetst zijn én actueel blijken. Er is geen wettelijke termijn voor de geldigheid van een RI&E, maar de RI&E moet logischerwijs aansluiten bij de actuele ontwikkeling in de wet en de organisatie zelf. U inventariseert immers de risico’s van uw eigen organisatie voor een betere werkomgeving.

Voorbeelden van relevante veranderingen waarna u uw Risico-Inventarisatie en Evaluatie zult moeten aanpassen:

  • Een fusie of reorganisatie;
  • Een wijziging in de wet, bijvoorbeeld in de grenswaarde voor gevaarlijke stoffen;
  • Een verandering van de locatie door verhuizing, verbouwing of uitbreiding van huidige pand;
  • Veranderingen in arbeidsprocessen zelf, zoals het uitbreiden van diensten of het ontwikkelen van een nieuwe productielijn;
  • Nieuwe aankopen op het gebied van ICT of machines.

Wat als u uw RI&E niet aanpast?

Als u uw RI&E niet aanpast, loopt u het risico dat u een boete krijgt opgelegd door de Inspectie SZW. Een inspecteur kan namelijk tijdens een controle om de RI&E vragen. Blijkt deze niet actueel, volledig of aanwezig te zijn, dan krijgt u vaak eerst een waarschuwing om alsnog binnen 3 maanden uw RI&E in orde te maken. Gebeurt dit niet binnen die 3 maanden? Dan krijgt u een boete opgelegd en die kan oplopen tot maximaal € 3000,- afhankelijk van de grootte van uw bedrijf.

Uw RI&E aanpassen met Van Houten & Partners

Als landelijk opererend organisatie- en adviesbureau, met een specialisme in duurzaamheid, veiligheid en kwaliteitsoptimalisatie zijn we dé plek voor een actuele RI&E. We werken volgens een vier-stappenplan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn:

  • Stap 1: Wat zijn de risico's? U gaat inventariseren wat alle risico's zijn in uw bedrijf en maakt er een lijst van.
  • Stap 2: Hoe groot is het risico? Hier gaat u ieder risico uit stap 1 evalueren. Daarnaast worden de risico's gerangschikt op belangrijkheid.
  • Stap 3: Hoe gaat u uw risico's aanpakken? Hier geeft u per risico aan welke maatregelen genomen gaan worden om het risico op te lossen.
  • Stap 4: Voldoet uw RI&E aan de richtlijnen volgens de wet? Als u de bovenstaande stappen heeft doorlopen, moet uw RI&E getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst/deskundige tijdens een bedrijfsbezoek.
Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...