Blog

Inzet van BHV bij (veronderstelde) coronapatiënten

De BHV’ers zijn opgeleid in het veilig optreden tijdens een incident. Hiermee hebben zij geleerd dat hun eigen veiligheid te allen tijde bovenaan staat, daarna volgt de veiligheid voor omstanders en als laatste de veiligheid voor slachtoffers. Dit betekent dat in principe alle repressieve inzetten van de BHV kunnen plaatsvinden volgens de reguliere procedures en protocollen. Als werkgever heeft u de medewerkers geïnstrueerd dat zodra zij klachten hebben van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts zij niet op het werk moeten verschijnen. Als BHV’ers op het werk of in de privésituatie toch te maken hebben met een (veronderstelde) coronapatiënt en zij levensreddende handelingen moeten uitvoeren gelden de volgende aanbevelingen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR):

 1. Volwassenen zonder duidelijke of bewezen infectie: geen mond-op-mond beademing, wel borstcompressies en gebruik van AED.
 2. COVID-19 positief of sterke verdenking: geen mond-op-mond, geen borstcompressies, alleen gebruik van AED.
 3. Kinderen en baby’s: ongewijzigd, blijft inclusief beademing.
 4. Pasgeborenen: ongewijzigd, blijft inclusief beademing.

Handelen volgens BLS reanimatieprotocol

Het handelen conform het Basis Life Support (BLS) reanimatieprotocol bestaat nu tijdelijk uit:

 1. Voor het vaststellen van normale ademhaling door te kijken, luisteren en voelen. Het luisteren en voelen vervallen, dit wordt alleen kijken.
 2. Maximaal twee hulpverleners bij het slachtoffer, de anderen staan op ruime afstand. Eén hulpverlener voert borstcompressies uit, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer in verband met het aflossen voor borstcompressies en ondersteunt met de AED.
 3. Hulpverleners moeten hun handen desinfecteren bij de ambulance of andere hulpverleners.
 4. Pocketmasks, face-shields of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens de reanimatie zijn niet veilig met betrekking tot de voorkoming van besmetting met COVID-19 en moeten niet gebruikt worden.
Bron: De Nederlandse Reanimatie Raad: COVID-19: Advies beperking hulpverlening bij reanimatie

 

Algemene richtlijnen RIVM

Daarnaast gelden natuurlijk de algemene richtlijnen vanuit het RIVM:

 • Vermijd zoveel mogelijk lichamelijk contact en blijf waar mogelijk op minimaal 1,5 meter afstand.
 • Was na een inzet altijd handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Opleiding en oefening BHV

Op dit moment wordt door de overheid afgeraden om (grote) groepen mensen bij elkaar te laten komen. Dit heeft tot gevolg dat het opleiden en oefenen van de BHV-organisatie momenteel niet plaats kan vinden. De BHV-opleidingscentra in Nederland, zo ook Van Houten & partners BV, zijn zich hiervan bewust en nemen dan ook maatregelen. De geplande trainingen en oefeningen komen te vervallen en zullen verplaatst worden naar een later moment. Zodra dit weer in veilige mate plaats kan vinden moeten BHV’ers weer de verplichte (bij)scholing te ontvangen. Eventueel in aangepaste vorm, mocht de situatie langer duren dan enkele maanden/jaren. Houd de adviezen van het RIVM en uw opleidingsbureau in de gaten.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Van Houten & partners BV staat klaar voor u! Bel naar 010-2680065 of stuur een mail naar info@vanhouten.nl.

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...