Blog

Hoe ziet een VCA audit eruit?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Dit is een certificaat waarmee u aangeeft aan uw klanten en concurrenten dat u veilig en gezond werken binnen uw bedrijf hoog in het vaandel heeft staan. Dit is voornamelijk van belang bij bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Een VCA-certificaat is niet verplicht, maar heeft vele voordelen. Het biedt veiligheid voor uw werknemers, dringt het aantal ongevallen terug en is een aantrekkelijk en herkenbaar certificaat voor uw opdrachtgevers waarmee u een voordeel op uw concurrenten heeft. Een van de eisen van de VCA is het uitvoeren van een interne VCA audit.

Een interne VCA audit

Een interne VCA audit is een controle op het functioneren van de eisen uit de VGM Checklist Aannemers. Deze controle wordt intern uitgevoerd door middel van periodieke beoordeling middels een checklijst. Het doel van een interne VCA audit is om te controleren of uw organisatie voldoet aan de minimumeisen en documenten van het VCA-certificaat. De resultaten uit dit onderzoek worden beoordeeld door de directie, die op basis van de bevindingen nieuwe doelstellingen kan formuleren. De interne VCA audit wordt meestal uitgevoerd door de KAM-coördinator. Dit is echter niet verplicht - er zijn geen specifieke kwalificaties verbonden aan deze selectie.

7 voorwaarden voor een goede interne VCA audit

Een interne audit is een belangrijk onderdeel van uw certificaat. U en uw werknemers beoordelen kritisch uw organisatie op verschillende ‘must’ en aanvullende vragen, verspreid over een periode van 3 jaar. Om deze interne VCA audit zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, geven wij zeven voorwaarden om het effect van de interne audit positief te beïnvloeden.

1. Voldoende draagvlak

Zorg voor voldoende raakvlak voor een auditverdrag te ontwikkelen die het voltallige personeel in kan zien.

2. Voldoende getrainde auditoren

Een goede voorbereiding is het halve werk: zorg voor een auditopleiding voor de auditoren.

3. Auditplanning afstemmen op prestaties en voorwaarden

Het is van belang tijdens een interne VCA audit scherp te hebben welke normen ten grondslag liggen aan de kritische veiligheidsprestaties en voorwaarden en deze af te stemmen op de planning.

4. De auditoren zijn onafhankelijk

De auditoren zijn niet verantwoordelijk voor het resultaat van een te beoordelen procedure om belangenverstrengeling te voorkomen.

5. Voldoende voorbereiding

Zorg dat de auditoren bekend zijn met de KPI’s of andere relevante documenten om beslagen ten ijs te komen.

6. Voldoende doorvragen tijdens interviews

Auditoren moeten niet bang zijn tijdens interviews door te vragen en bij collega’s afwijkingen vast te stellen.

7. Maak een verbetervoorstel

Na het auditinterview is het van belang om door middel van een feitenrapport met een verbetervoorstel te komen.

VCA-certificering met Van Houten

Wilt u een VCA-certificering en zoekt u de juiste partner om dit te verwezenlijken? Wij helpen u tijdens elke stap in de voorbereiding naar uw VCA audit. Neem contact op met onze adviseurs, zij zitten klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...