Blog

Hoe vaak moet ik mijn RI&E actualiseren?

De frequentie van RI&E updaten: dit moet u weten

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een essentieel instrument voor het catalogiseren van veiligheidsrisico's. Het uiteindelijke doel is om uw werkomgeving veiliger en efficiënter te maken. In het uit de RI&E voortvloeiende plan van aanpak legt u de te nemen acties en stappen vast om een georganiseerde aanpak binnen uw bedrijf te garanderen. Een belangrijk onderdeel van de RI&E is dan ook het periodiek updaten ervan. Maar hoe vaak is dat nou eigenlijk nodig? In deze blog geven we antwoord.

 
Wat is het juiste moment om uw RI&E te updaten?


Zoals bepaald in de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 5, lid 4) moet een bedrijf altijd beschikken over een  actuele RI&E. Als werkgever bent u daarom zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van uw RI&E en bijbehorend plan van aanpak. Maar waarom is dat?


Uw bedrijf ondergaat constant veranderingen en deze kunnen allemaal invloed hebben op de veiligheids- en gezondheidsrisico's voor uw werknemers. Het is daarom best logisch dat u deze risico's voortdurend evalueert. Maar wanneer is het nu echt vereist om uw RI&E en bijbehorend plan van aanpak bij te werken? Wij noemen hier de volgende momenten: 

  • Bij iedere wijziging in de werkomstandigheden, zoals de aanschaf van nieuwe apparatuur, organisatorische veranderingen, of een aanpassing in bedrijfsprocessen.
  • Bij wijzigingen in wet- en regelgeving die relevant zijn voor uw organisatie.

Hoewel het niet verplicht is, wordt ook sterk aangeraden om uw RI&E te updaten bij externe veranderingen zoals de introductie van nieuwe technieken, wijzigingen in ergonomie of in de organisatiestructuur.


Wat is de ideale frequentie voor het updaten van uw RI&E?


Er is geen wettelijke termijn gesteld voor de geldigheid van een RI&E. De Arbowet schrijft enkel voor dat de RI&E altijd  actueel moet zijn. Dit houdt in dat u deze moet aanpassen bij significante veranderingen binnen uw organisatie, zoals nieuwe werkprocedures, de implementatie van een nieuwe productielijn of veranderingen in de taken van medewerkers. Ook het bijwerken van uw plan van aanpak is hier onderdeel van. Het wordt aangeraden om minimaal eens per 3 jaar uw RI&E te controleren en indien nodig te herzien. Lees hier ook meer over de mogelijke gevolgen indien uw organisatie geen RI&E heeft.

RI&E actualiseren? Bel Van Houten & Partners!

Wilt u graag meer weten of heeft u ondersteuning nodig? Lees over onze RI&E dienst, of neem contact op met een van onze adviseurs.

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...