Blog

Hoe vaak moet ik mijn RI&E actualiseren?

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een instrument waarmee u veiligheidsrisico’s op een rij zet, met als doel een veiligere en betere werksituatie. In het plan van aanpak geeft u aan welke maatregelen u hiervoor neemt en in welke stappen, zodat u een overzichtelijke werkwijze creëert voor uw bedrijf. Het is van belang dat u de RI&E regelmatig vernieuwt, maar hoe vaak moet u deze nu actualiseren? Wij geven u graag advies.

Wanneer moet ik mijn RI&E actualiseren?

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (art. 5, lid 4) moet een ondernemer over een actuele RI&E beschikken. U bent als werkgever dus zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw RI&E, inclusief het plan van aanpak. Uw bedrijf is continu in beweging, en daarbij komen ook veranderingen kijken in gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor medewerkers. Deze risico’s moet u dus regelmatig inventariseren. Wanneer is het verplicht om hierbij ook uw RI&E (en het plan van aanpak) te vernieuwen?

  • Bij alle veranderingen in werkomstandigheden. Bijvoorbeeld wanneer u nieuwe machines aanschaft, bij een reorganisatie of bij een verandering van werkwijze.
  • Bij veranderingen in wetgeving die op uw organisatie van toepassing zijn.

Krijgt uw bedrijf te maken met externe ontwikkelingen zoals nieuwe technieken, ergonomie of arbeid en organisatie? Dan is het niet verplicht, maar wel aan te raden om uw RI&E te actualiseren.

Hoe vaak moet ik dit dan doen?

Er bestaat geen wettelijke verplichte termijn voor de geldigheidsduur van de RI&E. De Arbowet noemt alleen dat de RI&E actueel moet blijven. Dit houdt in dat u deze moet aanpassen bij ingrijpende veranderingen in uw bedrijf zoals werkmethodes, een nieuwe productielijn of een wijziging van medewerkerstaken. Ook het actualiseren van uw plan van aanpak hoort hierbij. We raden u aan om in ieder geval eens in de 3 jaar uw RI&E door te lopen en waar nodig te herzien.

RI&E actualiseren? Bel Van Houten & Partners!

Meer weten? Lees over onze RI&E dienst, of neem contact op met een van onze adviseurs.

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...