Blog

HKZ Keurmerk voor kleine organisaties 2021: wat is er gewijzigd?

Per 1 februari 2021 is de Norm HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) Kleine Organisaties herzien. Daarmee zijn ook de eisen om het HKZ-keurmerk te verkrijgen als kleine zorgorganisatie gewijzigd. Wat houden die aanpassingen aan het nieuwe HKZ Keurmerk precies in, en welke invloed hebben deze op uw zorginstelling? We lichten het toe in dit blog.

Wijzigingen HKZ Keurmerk Kleine Organisaties 2021

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen van het HKZ Keurmerk Kleine Organisaties in 2021.

1.    Randvoorwaarden HKZ Kleine Organisaties 2021

In de nieuwe HKZ Kleine Organisaties 2021 zijn concretere RI&E onderwerpen toegevoegd, zoals cliëntveiligheid, privacy en informatiebeveiliging en de continuïteit van zorg. Daarnaast vereist het HKZ dat uw zorgorganisatie een contextanalyse uitvoert. U brengt dan in kaart welke partijen invloed hebben op uw organisatie. Ook moet u de evaluatie van de doelstellingen op een vooraf vastgestelde termijn uitvoeren en is het verplicht om uitsluitingscriteria te formuleren.

2.    Afspraken over zorg en dienstverlening

Afspraken tussen opdrachtgevers in de zorg moeten vanaf de nieuwe HKZ van februari 2021 contractueel vastgelegd zijn. Dit moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van de geleverde zorg en dienstverlening gewaarborgd is. Ook is het de bedoeling dat afspraken periodiek op vaste momenten geëvalueerd en zo nodig aangepast worden. 

3.    Cliënt

Als het gaat om de cliënt, blijven de individuele risicoanalyse en het zorgplan de belangrijkste documenten. Dit is niet nieuw. Verplicht te registreren zaken in het zorgplan zijn onder andere de toestemming van de cliënt, de resultaten van de zorg en dienstverlening en de ervaringen van de cliënt. Ook moet uw organisatie het zorgplan met vastgestelde frequentie evalueren.

4.    Leren en verbeteren

Sinds de Nieuwe HKZ Kleine Organisaties Norm van 2021 zijn bij klachten en incidenten extra verplichtingen ingesteld. Zo moet u een klachtenfunctionaris instellen, u moet zich aansluiten bij een geschillencommissie, en elk incident moet gemeld worden aan het bevoegd gezag. Ook gaat het nieuwe HKZ Keurmerk strenger om met de organisatiebeoordeling. In de versie van 2021 wordt uw kleine organisatie ook beoordeeld op zaken als:

  • Bereikte doelstellingen
  • De effectiviteit van maatregelen om met risico’s en kansen om te gaan
  • Kennis, deskundigheid en ervaringen van medewerkers
  • Analyse van cliëntervaringen 

Tot slot is het belangrijk dat signalen, incidenten en calamiteiten zo actueel mogelijk zijn.

Met Van Houten & Partners behaalt u het HKZ Keurmerk gegarandeerd!

Krijgt u het al benauwd na het lezen van deze eisen? Begrijpelijk. Wilt u als kleine organisatie een HKZ Keurmerk behalen, dan is er veel om op te letten. Daarom nemen onze adviseurs u graag aan de hand. We vertalen de theorie van de HKZ Norm 2021 voor uw zorginstelling naar een praktisch stappenplan, mét heldere planning en taakverdeling. Met sprekende voorbeelden zorgen we ervoor dat iedere medewerker de norm begrijpt. Zo creëren we draagvlak, van de werkvloer tot aan de directie. Met Van Houten & Partners behaalt uw zorginstelling het HKZ Keurmerk. Gegarandeerd.

Wat is de overgangsperiode tot de HKZ 2021?

De oude norm is niet meer actueel na 5 oktober 2023. In de tussenliggende periode worden nog beide normen gehanteerd. Wilt u nu al gecertificeerd worden volgens de HKZ Kleine Organisaties 2021? Dat kan uiteraard. U kunt nu al volgens de nieuwe norm gecertificeerd worden als u alles volgens de nieuwe norm geïmplementeerd/ opgesteld heeft. Vanaf 5 oktober 2023 kunt u alleen nog maar gecertificeerd worden volgens de nieuwe norm. 

HKZ keurmerk nodig voor uw kleine organisatie? Neem contact met ons op!

Wilt u als kleine organisatie het HKZ keurmerk behalen? Neem contact op met één van onze adviseurs.

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...