Blog

High Level Structure: wat houdt dat in?

Ergens bent u de term al eens tegengekomen: de High Level Structure (HLS). Het heeft iets te maken met de ISO-normeisen waaraan u als organisatie moet voldoen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 en meer. Maar wat is HLS eigenlijk, en wat houdt dit in voor uw bedrijf? Een korte uitleg.

Wat is High Level Structure?

De High Level Structure (HLS) die inmiddels Harmonized Structure heet (HS), vormt een set basisregels voor de structuur en kerneisen voor alle ISO-normeringen. De verschillende ISO-normen vullen vervolgens die hoofdeisen aan met specifieke eisen op hun eigen deelgebied (bijvoorbeeld milieu of informatiemanagement). Het doel van de HS is dat de verschillende normeisen beter op elkaar aansluiten. Het grote voordeel daarvan? Het wordt op deze manier makkelijk om verschillende ISO-normen integraal te implementeren en te managen in uw organisatie. Een voordeel bij het behalen van uw certificeringen: een nieuwe ISO-norm plugt u als het ware in op de al bestaande HLS in uw bedrijf.

Wat is het belangrijkste doel van de HLS?

“De kern van de HLS of HS is het beheersen van risico’s en benutten van kansen (risicomanagement) en het naleven van wettelijke en andere relevante stakeholdereisen (compliancemanagement).” (bron: artikel van de NEN). 

Uit wat voor onderwerpen bestaat de HLS / HS?

Toch zijn er om aan de HLS te voldoen behalve de 2 bovenstaande nog een aantal aspecten nodig binnen uw organisatie. De Harmonized Structure bestaat uit de volgende 6 onderdelen:

1.    Leiderschap

Om een ISO-norm succesvol te kunnen integreren in de bedrijfsvoering, is adequaat en verantwoordelijk leiderschap nodig.

2.    Risicomanagement

Het anticiperen op ontwikkelingen en risico’s in de markt is een belangrijk onderdeel van de HS.

3.    Compliance management

Het voldoen aan wet- en regelgeving en het aantoonbaar maken hiervan vormt ook één van de basisbeginselen van de HLS.

4.    Procesmanagement

Om te kunnen voldoen aan een ISO-norm, moeten bedrijfsprocessen en bijbehorende controleprocessen in uw organisatie correct ingericht zijn en beheerst worden.

5.    Verbetermanagement

Vergroten van het bedrijfssucces door verbetering van kwaliteit, klanttevredenheid, strategie, resultaten, medewerkerstevredenheid en relaties, productinnovatie, et cetera. Kortom het zien van kansen en het naar aanleiding van die kansen implementeren van veranderingen (verbeteringen).

6.    Borging en aantoonbaarheid

Om de effectiviteit van het managementsysteem aan te tonen, moet u volgens de HS procedures, werkinstructies en resultaten van monitoringactiviteiten (zoals audits en beoordelingen) volgens een vast stramien documenteren.

Wat betekent HLS voor uw bedrijf?

Wellicht vraagt u zich nu af: maar wat betekent dit nu concreet voor mijn bedrijf? Dit hangt ervan af in welke branche u zich bevindt en aan welke ISO-norm u moet voldoen. Zijn meerdere ISO-normen die onder de HLS vallen bij u van toepassing? Dan kunt u hiervan profiteren.  Bij Van Houten betekent de Harmonized Structure dat wij voor onze klanten regelmatig meerdere ISO-normen verzorgen binnen één begeleidingstraject. Wilt u meer weten over wat de HLS/ HS voor uw bedrijf betekent? Bel met één van onze adviseurs, wij vertellen u graag meer!

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...