Blog

Het stappenplan voor ISO 9001:2015 certificering

De ISO 9001:2015 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement en wordt toegepast om aan te tonen dat het bedrijf in staat is te voldoen aan de eisen van de klant, aan de wet- en regelgeving omtrent het product en/of de dienst en aan de eisen van de organisatie zelf. Een organisatie met een ISO 9001:2015 certificering brengt de kansen en bedreigingen in kaart en zorgt ervoor dat medewerkers bewuster worden van de invloed van hun handelen op de kwaliteit van de producten en/of diensten.

Bij Van Houten & Partners vertalen wij de ISO 9001 norm van lastig leesbaar naar praktische, sprekende voorbeelden. Daarnaast zorgen we altijd voor een heldere taakverdeling en verliezen we nooit de doorlooptijd uit het oog. De gemiddelde doorlooptijd om een ISO 9001 certificering te behalen is gemiddeld zo'n 6 maanden.

Voor het verkrijgen van een ISO 9001:2015 certificering is het zaak om ons speciale stappenplan voor ISO 9001:2015 certificering te doorlopen.

Stappenplan voor ISO 9001:2015 certificering 

De ISO 9001:2015 certificering draait om continue verbetering van een organisatie. Via ons stappenplan voor ISO 9001:2015 certificering zal u op een efficiënte manier aan de norm voldoen. Het stappenplan ISO 9001:2015 certificering ziet er als volgt uit:

Stap 1: Intake

Om goed voorbereid te werk te gaan is het belangrijk in de norm te duiken en de inhoud hiervan te vergelijken met de huidige besturing van uw organisatie. Breng in kaart wat aanwezig is en functioneert en wat niet aanwezig is en eventueel aangevuld moet worden.

Stap 2: Ontwikkelen van een concreet actieplan

Bij de intake is duidelijk geworden waar nog ruimte voor ontwikkeling zit. In stap twee richten we ons op de ontwikkeling van een goede structuur en het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen en de hoofdprocessen in stroomschema’s weer te geven. Tevens zullen in deze fase de risicobeoordeling, stakeholdersanalyse en SWOT analyse worden opgesteld.

Let hierbij op dat u blijft redeneren vanuit uw organisatie en niet direct vanuit de ISO 9001:2015 norm.

Stap 3: Het systeem implementeren

De derde stap is de belangrijkste stap: het implementeren van het systeem zodat de diensten of producten die een organisatie levert voldoen aan de wensen, eisen en verwachtingen van de klant. Hierbij is het zaak dat de kwaliteit continu verbetert.

Stap 4: Interne audit

De veranderingen worden door middel van een interne audit en evaluatie van het managementsysteem beoordeeld. Laatstgenoemde wordt een management review of directiebeoordeling genoemd. 

Stap 5: Het officiële certificaat aanvragen

Bij stap 5 bent u aangekomen bij het officiële certificatie gedeelte van het stappenplan voor ISO 9001:2015 certificering. Een certificerende instantie voert een externe audit uit. Na goedkeuring hiervan bent u ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Stap 6: Nazorg

Samen met u sluiten we het certificeringstraject af. 

ISO 9001:2015 certificering met Van Houten & Partners

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor een ISO 9001:2015 certificering voor uw organisatie? Van Houten & Partners is een landelijk opererend organisatie- en adviesbureau, met een specialisatie in duurzaamheid, veiligheid en kwaliteitsoptimalisatie. Wij bedenken en beschrijven hoe u uw bedrijfsprocessen kunt verbeteren en inrichten, vervolgens leggen wij dit vast in een kwaliteitshandboek en zorgen we samen met u dat u aan de internationale norm voldoet. Bij Van Houten & Partners heeft u altijd een ervaren deskundige en werkt u uitsluitend met een vast contactpersoon. Neem vandaag nog contact op met onze adviseurs of vraag een offerte aan.

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...