Blog

Het stappenplan voor een succesvolle ISO 14001 certificering

Denkt u er als organisatie aan om zich te laten certificeren volgens de ISO 14001:2015 om te professionaliseren op het gebied van milieumanagement? Een verstandige stap, die u als bedrijf veel voordeel oplevert. De ISO 14001 norm gaat uit van het beheersen van milieuaspecten, door maatregelen en acties die u consequent uitvoert om uw milieu-impact te minimaliseren. Maar welke stappen moet u nu eigenlijk doorlopen om te voldoen aan de ISO 14001-normering en dit certificaat te behalen? Dit is hét stappenplan voor een succesvolle ISO 14001 certificering.

Stap 1. Inventariseren van de kansen en risico’s op het gebied van milieu (contextanalyse of milieuaspectenanalyse)

Om te komen tot een goed ISO 14001 milieumanagementsysteem, moet u allereerst de risico’s en kansen voor uw organisatie op het gebied van milieu in kaart brengen. Dit gaat dus om een inventarisatie van alle activiteiten, producten of diensten die een invloed hebben op het milieu. Hierbij gaan we uit van milieuthema’s o.a. lucht, water, grondstoffen, bodem, natuurlijke hulpbronnen en hinder. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Betrek hier ook de directie bij, om verwachtingen goed af te stemmen.

Stap 2. Inventariseren van milieuwet- en regelgeving

Om erachter te komen welke milieuwet- en regelgeving relevant is voor uw organisatie, vult u de Activiteitenbesluit Internet Module in. Hieruit komt een overzicht van wet- en regelgeving die voor uw bedrijf van toepassing is. Maak hier een bestand van en geef hierin aan in hoeverre u hier nu al aan voldoet. Tevens kan er aanvullende wet en regelgeving van toepassing zijn afhankelijk van de branche waarin uw werkzaam bent.

Stap 3. Opstellen van het milieumanagementsysteem (o.a. handboek, procedures e.d.)

Voor het opstellen van het milieumanagementsysteem maakt u de keuze om te werken vanuit processen of vanuit milieuthema. U kiest vanuit uw milieuaspectenanalyse de belangrijkste milieuaspecten die u kunt beheersen en stelt hier passende maatregelen voor op; met de bijbehorende procedures. Dit moet u ook checken op compliance, zodat het systeem voldoet aan de wet- en regelgeving van stap 2.

Stap 4. Milieubeleid en doelstellingen opstellen

Formuleer op basis van de informatie uit stappen 1 tot en met 3 uw milieubeleid en doelstellingen, samen met de directie. Doe dit SMART: de effectiviteit van uw beleid moet immers getoetst kunnen worden. U moet hierin keuzes maken: op welk onderdeel van uw bedrijfsvoering gaat u het milieumanagementsysteem toepassen? Hier wordt uw organisatie dan vervolgens op getoetst voor het behalen van de ISO 14001 certificering.

Stap 5. Toewijzen van taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie

Maak het milieubeleid concreet: koppel aan elke actie of beheerstaak een medewerker; en leg vast welke middelen en materialen nodig zijn om dit te realiseren. Stel hier ook prioriteiten aan.

Stap 6. Milieubeleid en -doelstellingen uitvoeren

Het is zover; u gaat aan de slag met het uitvoeren van uw milieubeleid. Dit is dé grote test van uw milieu-ambities en de haalbaarheid hiervan in de praktijk.

Stap 7. Interne audit voor ISO 14001

Door middel van een interne audit voor de ISO 14001 toetst u of de uitvoering van het door u opgestelde milieubeleid goed gebeurt en of de doelstellingen uit stap 4 behaald worden. Daarbij moet de werkelijke uitvoering kloppen met hoe uw milieumanagementsysteem is opgesteld.

Stap 8. Directiebeoordeling van het milieumanagementsysteem

Ook de directie moet de correcte werking en toepassing van het milieu managementsysteem bevestigen.

Stap 9. Externe Certificerende Instantie (CI) kiezen voor ISO 14001 audit

Bent u er klaar voor? Afhankelijk van uw branche en type maatregelen kiest u een certificerende instantie die het beste bij uw organisatie past. Deze instantie beoordeelt of u voldoet aan de normen van de ISO 14001:2015 en of u dus het certificaat in handen krijgt.

Stap 10. ISO 14001 certificering behaald!

Gefeliciteerd! U heeft uw ISO 14001 certificaat binnen! Profiteer van de vele voordelen die deze mijlpaal uw bedrijf oplevert.

Meer lezen over de ISO 14001:2015

Wilt u meer weten over de ISO 14001:2015, de voordelen hiervan en onze werkwijze? Ga naar onze dienstenpagina over ISO 14001:2015 certificering en we leggen u er alles over uit!

Hulp nodig bij het uitvoeren van uw ISO 14001 stappenplan?

Wij begrijpen dat het een taaie klus is om zelfstandig met dit ISO 14001 stappenplan aan de slag te gaan. Dus als u dit voor het eerst doet, is het verstandig dat er iemand vanaf de zijlijn meekijkt; iemand met ervaring met dit onderwerp. Van Houten & Partners adviseert en begeleidt al 25 jaar bedrijven bij het behalen van (ISO)-certificaten op het gebied van veiligheid en milieu. Onze adviseurs staan naast u bij elke stap die u neemt. Interesse? Bel ons, vul het contactformulier in of vraag een vrijblijvende offerte aan. Wij reageren binnen 1 werkdag!

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...