Blog

De Dag van de Eerste Hulp – checklist

Stel, er breekt brand uit in uw bedrijfspand. Weet u dan waar zich de dichtstbijzijnde nooduitgang bevindt? Het belang van een BHV-er onthult zich pas op het moment dat het er echt toe doet. Wees voorbereid in noodsituaties met getrainde BHV-ers en bekijk hieronder wat bedrijfshulpverlening kan betekenen.

De richtlijnen omtrent veiligheid en handelen in geval van nood zijn wettelijk vastgelegd in de ‘Arbowet’. De Arbowet staat voor Arbeidsomstandighedenwet en is ingericht op de veiligheid van medewerkers.

Artikel 3 van de Arbowet omschrijft de beleidsverplichting tot BHV (bedrijfshulpverlening):

De hoofdpunten van deze wettelijke bepalingen zijn:

 • De werkgever heeft de verplichting om maatregelen te treffen voor zijn werknemers en andere werknemers binnen zijn bedrijf ten aanzien van:
  • eerste hulp bij ongevallen;
  • het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • alarmering en ontruiming;
  • communicatie en verbindingen met externe hulpdiensten.
 • De laatstgenoemde taak is geen basistaak voor de bedrijfshulpverlener, maar kan wel bij bedrijfshulpverleners belegd worden.
 • Er dienen tijdens de bedrijfstijd voldoende BHV-ers beschikbaar te zijn voor een effectieve inzet bij eerste hulp, brandbestrijding en het alarmeren en evacueren van de aanwezige werknemers.
 • De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) vormt de basis voor de maatwerkinvulling van de BHV. In de RI&E worden de brand- en ongevalsrisico’s geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het aantal, de opleiding en uitrusting van BHV-ers vastgesteld.
 • Specifieke BHV-maatregelen zijn vereist in de volgende situaties:
  • bij het werken met gevaarlijke stoffen in het algemeen (Arbobesluit,art. 4.7) en voor thuiswerkers in het bijzonder (Arbobesluit, art. 4.114en 4.115);
  • bij risico’s op zware ongevallen met gevaarlijke stoffen (waaronder verplichte scenariobeschrijving van ongevallen in de RI&E) (Arbobesluit, art. 2.5b.);
  • bij werk in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie (Arbobesluit, art. 3.5g. en Arbobeleidsregels, art. 3.5g-2).
 • Als de organisatie beschikt over een eerste-hulppost, worden daar nadere eisen aan gesteld (Arbobesluit, art. 3.25).

Heeft u vragen over de Arbeidsomstandighedenwet? Vraag nu een offerte aan voor een cursus bedrijfshulpverlening voor uw bedrijf.

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...