Blog

De Dag van de Eerste Hulp

Afgelopen zaterdag was het de dag van de eerste hulp. We schenken graag even wat aandacht aan het belang van het  kunnen verlenen van eerste hulp – een levensredder voor iedereen.

Een veilig gevoel met BHV

BHV staat voor Bedrijfshulpverlening. Elk bedrijf is verplicht een aantal BHV-ers in dienst te hebben. Deze medewerkers hebben een cursus gevolgd om bij incidenten die de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers bedreigen te helpen. Zo weten ze precies wat te doen bij brand, evacuatie en kunnen ze eerste hulp verlenen. Kortom: de BHV-ers zorgen ervoor dat eventuele schade of letsel wordt voorkomen en beperkt in geval van nood.

De taken van een BHV-er

Een bedrijfshulpverlener kan in verschillende situaties van nood optreden. Hieronder geven we een indruk van de taken die een BHV-er heeft in deze situaties.

Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.

  • Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting.

De werknemers die een BHV-er worden volgen hiervoor een cursus met een theoretisch en een praktisch gedeelte zodat de geleerde handelingen meteen in praktijk kunnen worden gebracht.

Meer weten over een cursus BHV? Klik hier.

Tips voor het opleiden van BHV-ers

Elk bedrijf is verplicht een aantal BHV-ers in dienst te hebben voor de veiligheid van alle medewerkers. Maar hoe kunt er nu voor zorgen dat uw BHV-ers optimale hulp en een gevoel van zekerheid bieden in uw bedrijf? Wij geven hieronder een aantal tips bij het kiezen en opleiden van uw BHV-ers.

  • Hou regelmatig oefeningen – al dan niet onder begeleiding van specialisten – om de kennis en vaardigheden op peil te houden.
  • Doe minimaal een keer per jaar met het hele bedrijf een ontruimingsoefening zodat ook de medewerkers die geen BHV-er zijn kunnen wennen aan de situatie – zo zal een medewerker vaak pas bij zo’n oefening gaan kijken waar de nooduitgang zich eigenlijk bevindt.
  • BHV-ers moeten voldoende kennis in huis hebben om hun taken adequaat uit te voeren. Herhaling is key. 

Hoe staat het met Eerste Hulp in uw bedrijf? Heeft u al BHV-ers in dienst? Weet iedereen wat ze moeten doen tijdens een calamiteit? Boek vandaag nog uw BHV-cursus of doe een Risico Inventarisatie en Evaluatie.

 

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...