Blog

De Arbeidsinspectie in 2022: dit zijn de prioriteiten

De Inspectie SZW, die vanaf 1 januari 2022 NLA gaat heten (Nederlandse Arbeidsinspectie), gaat weer terug naar zijn oorspronkelijke prioritering. De werkzaamheden zijn in 2020 en 2021 sterk beïnvloed door de coronacrisis. Hierdoor waren aanpassingen nodig in de interne werkprocessen en in de risicoanalyse, maar ook een versteviging in de relatie met partners zoals de politie en gemeenten. De NLA ontwikkelt hierop door in 2022. Dit zijn de prioriteiten van de Arbeidsinspectie in 2022. 

2021 was een bewogen jaar voor de Arbeidsinspectie

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Zo werd het vanwege de ‘Tijdelijke wet maatregelen covid-19’ voor de inspectie in 2021 mogelijk om werkzaamheden stil te leggen bij werkgevers, die niet de benodigde maatregelen namen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook zijn er het afgelopen jaar extra inspecties geweest in ondernemingen die veel met arbeidsmigranten werken, vanwege het hoge aantal arbeidsrisico’s en coronameldingen rondom deze groep. Tot slot heeft de Inspectie in 2021 extra gefocust op de RI&E, die sinds het begin van de coronacrisis nog belangrijker geworden is. De ervaringen van het afgelopen jaar zorgden voor onder andere gewijzigde werkprocessen, die de Arbeidsinspectie meeneemt in 2022.

Nieuwe risico’s door corona

De coronacrisis heeft nieuwe arbeidsrisico’s met zich meegebracht. Bijvoorbeeld de potentiële blootstelling aan het virus tijdens werktijd, zonder dat dit rechtstreeks met de werkzaamheden in verband staat. Onder andere op dit punt is de risicoanalyse aangepast. Arbeidsrisico’s die daarnaast groter zijn geworden:

  • Ergonomische en psychische risico’s door het massale thuiswerken
  • Overbelasting door sterke stijging in vraag, zoals in de pakketbezorging
  • Hoger besmettingsrisico in bepaalde sectoren, zoals de vleesverwerkende industrie

2022: organisatorische aanpassingen na corona

Door de vele meldingen heeft de Inspectie zijn werkprocessen moeten aanpassen. Dit resulteert in een aantal aanpassingen in de organisatie, waarop ze in 2022 gaat doorontwikkelen:

  • Er komt een lijnorganisatie om meldingen en verzoeken sneller te registreren
  • De verbinding met partners zoals de politie en gemeenten wordt versterkt
  • De capaciteit voor landelijke programma’s die zich richten op de belangrijkste arbeidsrisico’s wordt uitgebreid. Die risico’s zijn: blootstelling aan gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting, arbeidsdiscriminatie, onderbetaling, illegale tewerkstelling en uitbuiting, en thuiswerken in verband met de coronapandemie

De aandachtspunten van de Arbeidsinspectie in 2022

De arbeidsinspectie focust ook in 2022 op de uitvoering van de zogenaamde gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek, schrijft ze in haar jaarplan 2022. Hierbij wordt - bij een selecte groep werkgevers - gekeken welke interventie het best kan worden ingezet om onveilige en ongezonde werksituaties aan te pakken. Dit zijn daarnaast de prioriteiten van de Arbeidsinspectie in 2022:

  • Aanpak van onveilige en ongezonde werksituaties door de achterliggende oorzaken bloot te leggen, met als doel om hiervoor een bijpassende aanpak te ontwikkelen
  • Onderzoek naar arbeidsongevallen en klachten over gevaarlijke en ongezonde werksituaties en machines. Hierbij kan ook gehandhaafd worden als dit nodig is.
  • Bewustwording stimuleren om de gevaren van ongezond en onveilige werken te herkennen en misstanden aan te pakken, samen met relevante ketenpartners.
  • Niet alleen interveniëren bij de werkgever, maar ook bij andere betrokken partijen in het netwerk

Vooral die laatste is nieuw, in de toekomst zullen dus meer bedrijven te maken krijgen met de Arbeidsinspectie.

Hulp nodig bij uw RI&E, VCA of Veiligheidsladder?

Staat (arbo)veiligheid en gezondheid in jullie organisatie hoog op de agenda, maar zoekt u nog begeleiding om dit goed te implementeren in uw processen? De adviseurs van Van Houten & partners begeleiden u bij het opstellen van een RI&E, of om het traject naar het VCA bedrijfscertificaat of de Veiligheidsladder te voltooien. Bel ons en wij helpen u graag.

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...