Blog

De 7 voordelen van een ISO 27001 certificering

Steeds meer opdrachtgevers eisen van hun klanten een geldige ISO 27001 certificering. De vraag is niet zozeer óf uw organisatie een ISO 27001 certificaat moet behalen, maar wanneer. Het informatiebeveiligingssysteem dat u hiermee implementeert, tilt uw organisatie naar een hoger niveau. Dit zijn de voordelen van een ISO 27001 certificering.

ISO 27001 certificering voordelen

Een ISO 27001 certificering heeft voordelen voor uw interne organisatie, zoals verbeterde informatieveiligheid van uw pand en medewerkers en continue aanscherping van uw bedrijfsprocessen. Maar ook uw klanten en partners profiteren hiervan: u vermindert informatiebeveiligingsrisico’s en wordt daarmee een aantoonbaar betrouwbare samenwerkingspartner.

1. U beperkt informatiebeveiligingsrisico’s en waarborgt continuïteit

Tijdens de procedures voor het ISO 27001 certificeren brengt u zowel interne als externe risico’s rondom informatiebeveiliging in kaart. U verlaagt deze risico’s vervolgens door passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Zo voorkomt u beveiligingsincidenten doordat gegevens op straat komen te liggen en de mogelijke negatieve publiciteit of zelfs schadeclaims die daaruit volgen. Deze informatie- en gegevensbescherming is cruciaal voor zowel de personen waar het over gaat, als voor uw eigen imago- en reputatiemanagement.

De kans dat er ondanks ISO-maatregelen alsnog gevoelige informatie op straat komt te liggen is gering. Mocht er toch iets misgaan, dan heeft u altijd een back-up plan. De continuïteit van uw organisatie komt dus niet in gevaar.

2. U voldoet aantoonbaar aan wet- en regelgeving omtrent privacy

Met de ISO 27001 laat u zien dat u voldoet aan de privacy-eisen die wettelijk zijn vastgelegd in de AVG. Voor u misschien een vanzelfsprekendheid, maar voor uw klanten toch een prettige bevestiging.

3. Een ISO-certificering vergroot uw betrouwbaarheid voor klanten

Eén van de belangrijkste voordelen van een ISO 27001 certificaat tegenover klanten, is dat uw organisatie professionaliteit en veiligheid uitstraalt. U laat met de ISO-certificering zien dat u zorgvuldig omgaat met vertrouwelijke gegevens, en dat dit gewaarborgd is door alle lagen van uw organisatie. Een ISO 27001 certificering is niet iets wat over één nacht ijs gaat, maar een bewuste, gestructureerde en veilige manier van werken. Het feit dat dit is vastgesteld door een onafhankelijke auditor bewijst dat u doet wat u zegt. U bent dus aantoonbaar ‘in control’ en dit vergroot voor klanten de betrouwbaarheid van uw organisatie.

4. U verbetert uw marktpositie

Anno 2022 is een ISO 27001 certificaat niet eens zozeer meer een voordeel, maar steeds meer een voorwaarde voor opdrachtgevers in diverse branches. Zodra u het certificaat heeft, zult u merken dat u bij serieuzere klanten in beeld komt.
Niet alleen commercieel gezien, maar ook van overheidswege worden de eisen ten aanzien van informatiebeveiliging steeds strenger. Formulieren als bewijs van uw ISO 27001 certificering zijn een belangrijke ingangseis voor het inschrijven op (Europese) aanbestedingen.

 5. Het levert uw organisatie een gestructureerd informatiebeveiligingssysteem

De ISO 27001-normen vereisen het gebruik van een zogenaamd ISMS (information security management system). De handvatten die u als bedrijfsleiding opstelt binnen dit systeem, zoals procesbeschrijvingen, rapportages en registraties, geven medewerkers houvast. Het ISMS dwingt uw organisatie om informatiebeveiligingsvraagstukken op een gestructureerde manier aan te pakken en hier kritisch over na te blijven denken.

6. Met een ISO 27001-certificering bouwt u aan continue verbetering

Met een ISO 27001 certificaat bewijst u dat u niet eenmalig nadenkt over uw informatiebeveiliging, maar ook structureel. U werkt volgens de richtlijnen aan de hand van de PDCA-cyclus (plan, do, check, act) om beveiligingsmaatregelen continu te monitoren en waar nodig verder aan te scherpen. Ook worden deze uiteraard periodiek getoetst door een auditor, wat de kwaliteit van uw maatregelen continu waarborgt.

7. U vergroot het bewustzijn van informatieveiligheid binnen uw bedrijf

Een bijkomend voordeel van het ISMS: doordat iedereen binnen uw organisatie structureel bezig is met informatiebeveiliging, worden zij steeds geconfronteerd met eventuele risico’s op dit gebied. Dankzij de kaders die de ISO 27001-norm biedt blijven zij kritisch naar hun werkzaamheden kijken, en dit draagt bij aan de continue verbetering van uw organisatie. De ISO-certificering transformeert kortom uw beveiligingsorganisatie en zorgt ervoor dat deze zichzelf blijft versterken.

Heeft u interesse in een ISO 27001 certificaat?

Wij adviseren en begeleiden al meer dan 25 jaar bedrijven bij het behalen van hun ISO 27001 certificaat. Van intake tot certificering loodsen we u door het proces. Heeft u interesse? Neem contact op met onze ISO-specialisten of vul het offerteformulier in.

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...