Blog

De 10 belangrijkste wijzigingen in de nieuwe VCA norm

De nieuwe VCA norm 2017/6.0 is officieel gepubliceerd! Dit betekent dat er vanaf 3 april 2018 een nieuwe versie van de norm van kracht gaat. Maar wat is er veranderd ten opzichte van de oude VCA? En wat betekenen deze wijzigingen voor uw organisatie?

We begrijpen dat het veel tijd kost om de norm te doorgronden. Om u hierbij een beetje op weg te helpen leggen onze specialisten de 10 belangrijkste wijzigingen uit de nieuwe VCA norm aan u uit. Zo bent u goed voorbereid!

De nieuwe VCA in een notendop

Voordat we de belangrijkste wijzigingen induiken, leggen we in een notendop uit wat de nieuwe VCA norm 2017 inhoudt. De inhoud van de norm heeft meer diepgang gekregen. Waar zaken eerst onvoldoende in de minimum eisen tot uiting kwamen, is de nieuwe VCA een stuk strakker aangezet. Dit heeft tot gevolg dat bepaalde zaken misschien uitgebreider uitgevoerd zullen moeten worden.

Een geruststelling is dat er niks nieuws geïntroduceerd is! Alle wijzigingen hebben betrekking op de bestaande inhoud van de checklist. Wilt u weten welke veranderingen er zijn doorgevoerd? Bekijk hieronder de 10 belangrijkste wijzigingen in de nieuwe VCA norm 2017/6.0.

De 10 belangrijkste wijzigingen uitgelicht

1. Positiviteit creëren

Om een stukje positiviteit te creëren, wordt er in de nieuwe VCA ook aandacht besteed aan zaken die goed geregeld zijn binnen organisaties. Volgens de nieuwe VCA moet er in de werkplekinspecties ook vastgesteld worden welke zaken er allemaal goed gaan op het gebied van veiligheidsbeheersing en veiligheidsbewustzijn.

2. Melden van bijna-ongevallen en VGM incidenten

Niet alleen het melden van ongevallen, maar ook het melden van bijna-ongevallen en VGM incidenten is nu voor VCA* verplicht. Vindt er een bijna-ongeval plaats? Dan beschrijft u wat u eraan gaat doen om deze in de toekomst te voorkomen. Hoofdstuk 12 uit de huidige norm is in de nieuwe VCA gecombineerd in hoofdstuk 11.1. Deze must-vraag bestaat nu uit het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM incidenten. Hoofdstuk 11.2 vraagt of u ook onderzoek doet naar de ongevallen zoals hierboven benoemd is.

3. Toolboxmeetings

Een belangrijke verandering voor VCA* is dat de toolboxmeetings weer terug zijn van weggeweest. Er is hier nog wel een verandering in aangebracht. In plaats van 10 meetings, hoeft u er maar 4 per jaar te organiseren. Voor VCA** en Petrochemie blijft het aantal op 10 meetings staan.

Toolboxmeetings zijn bedoeld om de communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers te bevorderen en worden daarom standaard in een bijeenkomst gegeven. Bij uitzondering kan dit op een andere manier worden georganiseerd, op voorwaarde dat dit onderbouwd wordt door de organisatie. Daarbij moeten er wel op jaarbasis een minimum aantal contactmomenten of bijeenkomsten plaatsvinden (50% van het hierboven genoemde aantal voor VCA* en VCA**).

4. Meer projectbezoeken

Er is meer aandacht voor de uitvoering. De staffel waaraan wordt gemeten hoeveel projectbezoeken u krijgt, is veranderd. Voorheen kreeg u bij 1 tot 5 lopende projecten één bezoek, nu krijgt u vanaf 2 tot 5 projecten al twee projectbezoeken.

5. RI&E

De Functie Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is ook veranderd. Eerst moest u per functie de risico’s in kaart brengen, maar nu met de nieuwe VCA moet u één overkoepelende risico-inventarisatie maken waarin alle gangbare operationele activiteiten van uw bedrijf zijn vastgelegd. Heeft u projecten in het buitenland? Dan dient u in de nieuwe VCA ook rekening te houden met de lokale wet- en regelgeving.

6. Het groene boekje

Het groene boekje waar uw diploma’s in staan zoals een veiligheidspaspoort, is geschrapt. De gegevens die in de paspoorten staan opgenomen kunnen vaak digitaal worden opgevraagd. Hierdoor is besloten het papieren bewijsstuk niet meer te hanteren!

7. Communicatieplan opstellen

Voorheen werd er alleen gevraagd om de communicatie zónder taalbelemmeringen te laten verlopen, maar in de nieuwe VCA is het de bedoeling dat u een communicatieplan opstelt. In dit plan neemt u onder andere op hoe u borgt dat uw mensen informatie ontvangen zonder taalbelemmeringen en hoe u van plan bent met dit onderwerp om te gaan.

8. Hoofdstuk 4.2. voor VCA** verplicht

In de nieuwe VCA norm is hoofdstuk 4.2 "Heeft het bedrijf een programma voor het verbeteren van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag?" voor VCA** verplicht geworden.

9. VGM projectplannen

Uw VGM projectplannen mogen volgens de nieuwe VCA niet ouder zijn dan 1 jaar.

10. Communicatie over V&G plannen

Het communiceren over V&G plannen met eigen mensen, tijdelijke mensen en onderaannemers is in de nieuwe VCA norm ondergebracht in must-vraag 3.6. 

Hoe kunt u overstappen?

Wilt u weten hoe u de overstap kunt maken naar de nieuwe VCA nu u weet wat de wijzigingen zijn? Neem dan de overgangsregeling van het SSVV eens goed door. Daarin staan alle voorwaarden en regels die u moet weten om succesvol over te gaan op de nieuwe VCA norm. Van Houten & partners BV helpt u uiteraard graag met de begeleiding en advies hierin. Neem contact op met onze adviseurs, zij zitten klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...