Blog

CO2-prestatieladder versie 3.1, wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Organisaties worden steeds ambitieuzer op het gebied van CO2-reductie. Niet gek, met de klimaatdoelen van 2050 in het achterhoofd. Vooral op projecten blijkt vaak nog veel winst te behalen bij het verlagen van de CO2-footprint. De SKAO vond het afgelopen 22 juni dan ook hoog tijd om hun handboek voor de CO2-prestatieladder te updaten naar een versie 3.1. Maar wat houdt ook alweer de CO2-prestatieladder in, en wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie van het handboek? We zetten het hier voor u uiteen.

Waarom is een handboek CO2-prestatieladder nodig?

De CO2-prestatieladder is een handig instrument voor bedrijven om de CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. De Ladder wordt continu vernieuwd in samenwerking met brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties en overheden. Dit CO2-managementsysteem dient ook als aanbestedingsinstrument en wordt gebruikt voor handhaving van CO2-normen. In het handboek staan de CO2-prestatienormen beschreven waaraan een gecertificeerd bedrijf moet voldoen, met de daarbij behorende certificeringsniveaus. Ook wordt het certificeringsproces stapsgewijs beschreven. Het handboek dient dus als leidraad bij het certificeringstraject.

Wat is er gewijzigd in versie 3.1?

De belangrijkste wijzigingen in versie 3.1 van het handboek voor de prestatieladder CO2 richten zich op projecten. Om meer grip te krijgen op aanbestede projecten is met name duidelijker opgesteld wat een ‘projectdossier’ is en waar dit aan moet voldoen. In een projectdossier wordt bijgehouden wat de grootste energiestromen van het project zijn en welke maatregelen u als opdrachtnemer neemt om de CO2-footprint van deze energiestromen te verkleinen. Dit alles maakt de uitstoot op aanbestede projecten inzichtelijker en transparanter.

Wat zijn de voordelen van het nieuwe handboek CO2-prestatieladder?

Het opstellen van een projectdossier heeft diverse voordelen:

  • Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben meer inzicht op wat er op individuele projecten gebeurt op het gebied van CO2
  • De registratie maakt het makkelijker om terug te grijpen op eerder gebruikte oplossingen, en deze opnieuw toe te passen bij vergelijkbare projecten.
  • Het projectdossier biedt opdrachtgevers en -nemers handvatten om de dialoog aan te gaan over CO2-reductie

Ik heb recent een versie 3.0 certificering behaald, moet dit nu opnieuw?

Nee, Voor alle certificaathouders geldt een overgangsperiode van 6 maanden: vanaf 22 december 2020 vinden alle ladderbeoordelingen (initiële, jaarlijkse en herbeoordeling) plaats op basis van versie 3.1. Dus verwacht u vóór 22 december 2020 nog een CO2 prestatieladder audit dan kunt u ervoor kiezen dit nog volgens de oude norm te doen. Vanaf 22 december 2020 wordt elke audit uitgevoerd volgens de nieuwe norm. We raden u daarom aan om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan. 

Het nieuwe CO2-prestatieladder 3.1 certificaat behalen? Neem contact op met Van Houten!

Heeft u interesse om uw organisatie te laten certificeren volgens versie 3.1 van de CO2-prestatieladder? Neem contact op met Van Houten! Onze ervaren adviseurs begeleiden u graag in uw certificeringstraject.

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...