Blog

Bespaart mijn bedrijf kosten als ik een CO2 prestatieladder heb?

CO2 prestatieladder in het kort

De CO2 prestatieladder is in het kort een ladder die aangeeft in hoeverre een organisatie actief bezig is met CO2-reductie. Deze ladder bestaat uit vijf niveaus die de inzet kunnen weergeven. De kwaliteiten van de niveaus gaan van het in kaart brengen van potentiële opties voor energiebesparing tot kwantitatieve doelstellingen voor de ketenemissies van het bedrijf. Het doel van de ladder? Simpel en effectief: ze wil bedrijven stimuleren zich bewust te zijn van hun eigen CO2-uitstoot en permanent te zoeken naar mogelijkheden en nieuwe innovaties om deze terug te dringen.

Is er sprake van kostenbesparing als ik een CO2 prestatieladder heb?

Een van de belangrijkste overwegingen om initiatief te nemen een bepaald niveau van de prestatieladder te behalen is het kostenplaatje. Het terugdringen van de CO2-uitstoot is namelijk niet iets wat ‘even’ gedaan is; vaak brengt het investeringen, processen en kosten met zich mee. Als je aan de slag gaat met het reduceren van CO2-uitstoot zullen deze maatregelen voornamelijk getroffen worden om ervoor te zorgen dat het energieverbruik omlaag gaat. Dit resulteert gelukkig niet alleen in minder CO2, maar ook in lagere maandelijkse lasten! Elk kilowattuur is naast 455 gram CO2 ook gewoon €0,20. Veel bedrijven kunnen de investering voor het behalen van niveau 3 binnen 1 jaar terugverdienen.

Andere voordelen van een CO2 prestatieladder

Naast het financiële voordeel op lange termijn kent de CO2 prestatieladder nog meer voordelen:

  • Actieve CO2 reductie (milieubewust)
  • Gunningsvoordeel bij aanbesteding door honorering van de inspanningen van bedrijven
  • Voordeel bij concurrentie
  • Efficiënt gebruik maken van materialen
  • Duurzame energie verbruiken
  • Positief imago van het bedrijf

Benieuwd hoe u een score op de CO2 prestatieladder kunt verwezenlijken? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...