Blog

67% van de bedrijven voldoet niet aan de Arbowet

Het merendeel van de bedrijven - maar liefst 67% - voldoet niet aan de verplichtingen van de Arbowet. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie SZW, dat drie weken geleden werd gepubliceerd. Werkgevers zijn zich vaak niet bewust van hun verplichtingen of denken dat het risico niet zo hoog is.

Waar moet een werkgever aan voldoen?

Er zijn nog veel stappen te maken ten aanzien van onwetendheid en bewustwording onder werkgevers. Een werkgever heeft dan ook een flink aantal verplichtingen, namelijk:

  • Ontwikkelen van een arbeidsomstandighedenbeleid;
  • Zo veel mogelijk gevaren voor de gezondheid van werknemers bij de bron aanpakken;
  • Arbeidsplaatsen, werkmethoden, arbeidsmiddelen en -inhoud zo veel mogelijk aanpassen aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemer;
  • Zo veel mogelijk voorkomen en beperken van monotone en tempo-gebonden arbeid;
  • Het opstellen van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • Het voorkomen en beperken van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn;
  • Het geven van voorlichting en onderricht aan werknemers;
  • Het melden en registreren van arbeidsongevallen en beroepsziekten;
  • Het voorkomen van gevaar voor derden;
  • Werknemers de gelegenheid bieden om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.

Grote bedrijven vaker op orde

Het onderzoek wijst ook uit dat grote bedrijven vaker aan de eisen voldoen dan kleine bedrijven. Van de bedrijven met minder dan 10 werknemers heeft minder dan de helft een RI&E. Van de bedrijven met 100 of meer werknemers is dat negen op de tien. Ook hebben grote bedrijven veel vaker een bedrijfshulpverlener dan kleine bedrijven en nemen grotere bedrijven vaker voorzorgsmaatregelen voor risico’s. Onwetendheid speelt hierbij een grote rol. 76% van de bedrijven die geen RI&E heeft geeft aan niet te weten dat dit nodig is.

Meeste risico’s in de sectoren bouwnijverheid & landbouw

In de bouwnijverheid en de landbouw komen relatief veel van de gemeten arbeidsrisico’s voor. In de bouwnijverheid komen de risico’s werken op hoogte en geluid en trillingen het meest voor. In de landbouw gaat het vooral om de risico’s kracht zetten, repeterende bewegingen maken en ongunstige of statische lichaamshouding. Voor bedrijven in deze sectoren is het nemen van maatregelen dan ook zeer belangrijk.

Ook positieve cijfers

Hoewel 67% van alle bedrijven nog steeds niet voldoet aan de Arbowet, is er wel verbetering te zien in de naleving hiervan. In 2016 voldeed maar liefst 73% van de bedrijven niet aan de Arbowet. Inspecteur-generaal Marc Kuipers zegt hierover:

"Inspecteurs zien verbeteringen, maar komen nog te vaak bedrijven tegen waar de zaken niet op orde zijn. Het voorkomen van arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsklachten kan en moet beter. Wie 's ochtends naar zijn werk gaat, moet 's avonds ook weer gezond en veilig thuis kunnen komen".

Waar moet u als werkgever beginnen?

Werkgevers nemen de bovengenoemde verplichtingen niet altijd even serieus. Toch is het voor het belang van uw werknemers en uzelf aan te raden om serieus aan de slag te gaan met de regelgeving. De Inspectie SZW kan een bedrijf dan ook direct beboeten als - bijvoorbeeld - een RI&E ontbreekt. Weet u niet waar u moet beginnen? Lees ook onze blog 'Hoe stel ik een goede RI&E op?', of neem direct contact op met een van onze experts.

Meer informatie over de Arbowet of een RI&E? Neem contact met ons op!

Bron: Inspectie SZW

Terug naar het overzicht
Vragenlijst wordt geladen...